Nieuws

DGG blijft ontwikkelingen rond het NH hotel nauwkeurig volgen.

NH hotel

Omwonenden NH-hotel geïnformeerd

Afgelopen donderdag 9 juli zijn de omwonenden van het NH-hotel bijgepraat over de plannen die de gemeente heeft ontwikkeld samen met een projectontwikkelaar.

Kern ervan is dat de 144 kamers waar het hotel over beschikt, na een eenvoudige renovatie, onderdak kunnen gaan bieden aan een specifieke groep toekomstige bewoners. Het gaat dan in het bijzonder om zogenaamde éénpersoonshuishoudens die gevormd worden door bijvoorbeeld starters, studenten, senioren, alleenstaanden en zogenaamde “internationals” (een synoniem voor arbeidsmigranten).

Omwonenden hebben nog bedenkingen

Op zich een prima uitgangspunt maar de omwonenden hebben zo hun bedenkingen daarbij en wisten die ook goed te verwoorden naar de projectontwikkelaar en de aanwezige wethouder. Afgelopen december kwam via de pers naar buiten dat er een partij in de markt was die mogelijkheden zag om het hotel te gaan gebruiken voor arbeidsmigrantenhuisvesting en dat zorgde al voor veel onrust in de directe omgeving en in de omliggende wijken.

Als DGG zijn we ook op deze bijeenkomst geweest en hebben daar geconstateerd dat er serieuze bezwaren zijn geuit richting het verhuurconcept. De insteek van de gemeente is dat een deel van de woningnood in Geldrop-Mierlo met dit project geledigd kan worden en dat daar voldoende goede afspraken met de projectontwikkelaar over gemaakt zijn. Maar op de suggestie vanuit de zaal om te borgen dat verhuur alleen mogelijk is aan natuurlijke personen werd geen concrete toezegging gedaan.

Grote zorg is dat o.a. uitzendbureaus kamers gaan huren en daar middels “onderverhuur” ruimte gaan bieden aan doelgroepen die niet in het concept passen.

Met opmerkingen over gemeentelijke basisadministratie en toezicht c.q. handhaving op huurdersadministratie werd nog geen vertrouwen opgeroepen bij de aanwezigen.

Dat het College haast heeft met goedkeuring van de plannen blijkt wel uit de planning; volgende week al wil het college de vergunning aan dit project toekennen waardoor vanaf vrijdag 17 juli de bezwaarprocedures kunnen starten.

Zorgvuldigheid kan bij ons niet ver genoeg gaan.

Hoewel we initiatieven toejuichen om de woningnood te helpen verminderen blijven we kritisch op de uitwerking hiervan.  Zorgvuldigheid kan bij ons niet ver genoeg gaan.

We gaan de ontwikkelingen rondom het NH-hotel dan ook nauwgezet volgen en blijven erbij het college op aandringen dat afspraken voldoende getoetst worden om als waterdicht beschouwd te kunnen worden.