Nieuws

Multifunctionele vergaderlocatie moet synergie opleveren.

De DGG heeft lang getwijfeld over de bouw van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie bij het gemeentehuis. Het bouwen van een dergelijk vergaderlocatie is een grote investering. Bovendien gaat de gemeenteraad weg uit Hofdael als de vergaderlocatie wordt gerealiseerd. Daar moet je dus goed over nadenken.

Daarom heeft de DGG bij de laatste behandeling van dit onderwerp gevraagd om een goede doorberekening en om een nader uitwerking van een aantal varianten. Nu dat gedaan is blijkt dat er een optie is waarbij we de eerste en tweede verdieping van het bestaande gebouw uitgebreid kan worden.

Bij de keuze voor de realisatie van een multifunctionele vergaderlocatie dient zoveel mogelijk synergie met de andere functies van het gebouw gerealiseerd te worden om zo niet alleen een nieuwe locatie voor de raad te realiseren mar ook voordelen te creëren in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Daarom is het van belang om te kiezen voor Locatie 4 (verdieping) omdat deze synergie hier het meest optimaal is. Dit is tevens de goedkoopste optie en deze optie is van alle franje ontdaan zodat de investering tot een minimum beperkt blijft. Bovendien krijgt het gemeentehuis meer smoel en blijven de kosten binnen de perken en zijn ze vergelijkbaar met de huidige kosten voor Hofdael.

Natuurlijk kost een dergelijke multifunctionele vergaderlocatie veel geld (ongeveer 1,4 miljoen) maar een groot deel van dat geld is de afgelopen jaren al aan de kant gezet (ongeveer 1 miljoen) dus is de impact op de begroting niet zo groot als het op het eerste gezicht lijkt. Bovendien levert deze uitbreiding op het gemeentehuis ook meerwaarde op voor ander beleid in onze gemeente.

Vertrek uit Hofdael betekent dat het nieuwe bestuur van Hofdael weliswaar wat inkomsten mist maar dat zij de mogelijkheid heeft om de grote zaal volledig in te richten als zaal voor culturele activiteiten zonder dat zij ment de vergaderingen van de gemeenteraad rekening hoeft te houden.

DGG ziet het dossier vergaderlocatie los van het dossier Hofdael. Met het bestuur van Hofdael zijn afspraken gemaakt over het rendabel maken van het cultureel centrum. Mocht hier zich een probleem voordoen dan kan het bestuur dit aangeven en indien nodig kan dit in de gemeenteraad besproken worden.

Al met al in de ogen van de DGG een goede beslissing. Natuurlijk zijn er altijd tegenstanders van beslissingen waarbij geld geïnvesteerd wordt in de gemeentelijke huisvesting maar wij vinden deze investering verantwoord. We gaan nu het proces in van realisatie en hier zullen alle betrokkenen nog de gelegenheid krijgen om van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken en zo mee te bouwen aan de realisatie van deze noodzakelijke voorziening in onze gemeente.