Nieuws

Meer mogelijkheden voor laadpalen voor mensen met een beperking.

laadpaal

Laadpalen

In de gemeenteraad was een voorstel voor een visie op laadinfrastructuur (laadpalen) voor elektrische auto’s aan de orde. Op dit moment is het in Geldrop-Mierlo verboden om als inwoner een laadpaal in je voortuin te plaatsen en dan de laadkabel over het trottoir naar je auto te laten lopen. Ook al gebruik je hiervoor een veilige oplossing. Er zijn hiervoor verschillende veilige oplossingen op de markt waardoor de voetgangers geen last hebben van de kabel die van de voortuin naar de auto loopt.

Ook het plaatsen van een particuliere laadpaal aan de stoeprand mag niet. Inwoners mogen alleen een laadpaal op eigen terrein te plaatsen als ook de auto op eigen terrein geparkeerd wordt. Bijvoorbeeld voor een garagebox of op een oprit.

Bij langsparkeren zijn in onze gemeente alleen openbare laadpalen toegestaan.

In andere gemeenten is het wel toegestaan om de kabel op een veilige manier over de stoep te leggen. Bij langsparkeren zijn in onze gemeente alleen openbare laadpalen toegestaan. Invalidenparkeerplaatsen met een kenteken van de gebruiker zijn meestal langsparkeerplaatsen. Door de eerdergenoemde bepalingen worden mensen met een beperking, al dan niet met een eigen parkeervoorziening, nagenoeg uitgesloten van elektrisch rijden. Daarom heeft de DGG een amendement ingediend om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking een ontheffing kunnen aanvragen en daardoor wel een laadpaal in hun voortuin kunnen plaatsen en de kabel op een veilige manier over de stoep kunnen laten lopen. Hiermee kan de gemeente dan ervaring op doen hoe er op veilige manier laadkabels over de stoep gelegd kunnen worden. Gaat dat goed, dan kan het later ingevoerd worden voor alle inwoners. DGG is voor een leefbare en duurzame gemeente.