Nieuws

Kernakkoord ondertekend door college partijen

Vanavond (23 mei) hebben de vier college partijen hun gezamenlijke kernakkoord ondertekend en daarmee hun samenwerking voor de komende vier jaar officieel bekrachtigd. Onder het toeziend oog van alle raadsleden en fractieassistenten van de collegepartijen werd op 23 mei het kernakkoord op het horecaplein ondertekend door de fractievoorzitters en de beoogd wethouders van de college partijen. Voor de DGG ondertekende fractievoorzitter Frans Stravers en beoogd wethhouder Peter Looijnmans het kernakkoord.

Een woord van dank was er voor formateur Frank Dieters. Hij heeft een huis gebouwd waarop het bestuur van Geldrop-Mierlo de komende vierjaar kan bouwen.

In zijn reactie gaf Frank Dieters aan dat hij gedurende de gesprekken zag dat er zich een team vormde rond het kernakkoord, Vertrouwen groeide en op basis van argumenten werden standpunten gewisseld en gemeenschappelijkheden bereikt.

Dit alles is in de ogen van Frank Dieters neergelegd in een open en uitnodigend kernakkoord. De uitwerking in de komende raadsperiode is aan de gehele raad. Het kernakkoord biedt ruimte aan alle fracties om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het beleid.

Download hier het complete kernprogramma