Nieuws

Kamergewijze bewoning niet meer toegestaan in de wijken

In de commissie ruimte waren de uitgangspunten voor kamergewijze bewoning en woningsplitsing in onze gemeente aan de orde. Tijdens de commissievergadering maakten twee inwoners van onze gemeente van hun inspreekrecht gebruik. Zij wezen de raadleden op de nadelen van kamergewijze bewoning. De overlast die zij ondervonden van dit type kamerverhuur en de verpaupering die dreigde te ontstaan in hun buurt.

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is in een groot deel van de panden in de kernen van Geldrop en Mierlo kamergewijze bewoning rechtstreeks toegestaan. Dit is vanuit ruimtelijk oogpunt zeker niet altijd wenselijk en ook sociaal-maatschappelijk bestaat er een grotere behoefte om grip te krijgen en vooral te houden op de vorm van verhuur en gevolgen die daar mee te maken hebben. Een reparatie van de bestemmingsplannen is nodig om deze kamergewijze bewoning in de wijken uit te sluíten.

Daarom heeft de gemeenteraad al eerder een besluitgenomen dat dit niet meer is toegestaan. Om nu definitief te regelen hoe we hier in onze gemeente mee omgaan zijn nu de uitgangpunten vastgelegd.

Kamergewijze bewoning is niet meer rechtstreeks toegestaan in de wijken alleen nog in de centra van Geldrop en Mierlo. De DGG vindt dat en goede zaak. Helaas kunnen hiermee niet alle bestaande situaties hiermee teruggedraaid worden.

Gelukkig kunnen er nog wel uitzonderingen gemaakt worden voor zorgwonen waarbij een onder voorwaarden een woning tijdelijk gesplitst kan worden als families samen gaan wonen om voor elkaar te zorgen.