Nieuws

Kadernota armoedebeleid

De nieuwe kadernota armoedebeleid is positief van opzet, maar de DGG is benieuwd naar de werkelijke uitvoering van het een en ander.

Er is meer aandacht voor de voorliggende problemen, maar wordt de echte armoede hiermee ook echt aangepakt?

Terecht wordt gesignaleerd dat de gemeente er al veel aan gedaan heeft om de betrokken burgers hulp te bieden, maar dat het op een of andere manier nog niet lukt om iedereen hierin te bereiken.

De DGG vond het een verademing om uit de kadernota te vernemen dat nieuwe landelijke inzichten m.b.t. armoede niet los gezien kunnen worden van zaken als werkloosheid, het gevoel van buiten spel te staan en gezondheidsverlies. En als klap op de vuurpijl de opmerking dat armoede moet aangepakt worden bij de oorzaak. EEN GEWELDIGE VOORUITGANG IN HET DENKEN OVER ARMOEDEBELEID. Compliment!

Maar nogmaals: over de plannen kunnen wel positief zijn, maar er blijven zorgen over de uitvoering.

Dan nog een kleine opmerking over de nota die voor ligt: de DGG vindt dat uitdrukkingen als : “zoveel als mogelijk” onmiddellijk naar het rijk der germanismen moet worden verbannen en voortaan zeker in ambtelijke stukken vermeden moeten worden, daar hoort correct Nederlands te staan.

We lezen dat dat bij de welzijnsactiviteiten de bijdrage voor deelname aan maatschappelijke activiteiten wordt verhoogd naar 150 euro. Toen we een paar maanden geleden spraken over armoedebeleid kreeg de DGG de toezegging dat er serieus gekeken zou worden om de bestaande bijdrage van 100 euro te verhogen naar 200 euro. Nu vraagt de DGG zich in alle ernst af wat dit voor een koehandel is: er is 100 euro, gevraagd wordt 200 euro en we geven ze 150 euro, dan komen we ze halverwege tegemoet. Maar met het bedrag wat nu voor ligt (150 euro) kunnen de mensen die het betreft nog bijna niks omdat de contributie van de meeste clubs per jaar boven de 150 euro ligt. Bovendien is deze koehandel niet nodig omdat het geld om te verhogen naar 200 euro beschikbaar is.

Verder juichen we de pilot met het Woonbedrijf van harte toe, maar waar blijft Wooninc in deze ?

Tot slot heeft de DGG grote vraagtekens en twijfels bij de kosten per kind, zoals die door Laco zijn berekend voor de zwemlessen. Die lijken ons aan de  hoge kant. Wij willen graag inzicht in hoe men aan het bedrag van 500 euro komt.