Nieuws

Ongeruste bewoners Hulst in gesprek met gemeente en aannemer over speeltuinen in de wijk.

spelen hulst

Onrust nog niet weg.

Eind december is er onrust ontstaan in de wijk Hulst als gevolg van de start van het weghalen van speeltoestellen in het kader van het nieuwe speeltuinenplan. De DGG heeft deze bezwaren kenbaar gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Daarop hebben een aantal bewoners en een vertegenwoordiging van de wijkvereniging Hulst-Skandia een gesprek gehad met de gemeente. Naar zeggen van de bewoners is dit gesprek teleurstellend verlopen. 

DGG ondersteunt inwoners.

In januari heeft de DGG een gesprek gevoerd met een aantal bewoners en de buurtvereniging Hulst-Skandia over de ontstane situatie. De bewoners geven aan teleurgesteld te zijn in de wijze waarop de communicatie tussen de gemeente en de bewoners van Hulst is verlopen.

Nadat een afvaardiging van bewoners van Hulst een gesprek met de gemeente heeft gehad, heeft een afvaardiging van DGG een gesprek gehad met de gemeente. Doel was enerzijds om te bekijken of de wensen van de bewoners inpasbaar zijn in het speeltuinplan van de gemeente. Anderzijds om te horen hoe de communicatie naar de bewoners is verlopen en hoe de communicatie over het definitieve plan gaat verlopen. Uit de gesprekken is gebleken dat uitvoering van het speeltuinplan inmiddels aan een aannemer is uitbesteed.

Bewoners Hulst in gesprek met aannemer en gemeente

Deze aannemer zal nu samen met de gemeente en een afvaardiging van de bewoners het definitieve plan bekijken. In het speeltuinplan Hulst is één centrale speeltuin in de Ganseboom opgenomen. Een aantal van de andere huidige speeltuinen worden, zoals omschreven wordt, ingericht als steunplekken.

De bewoners vinden het triest om te zien dat de huidige 6 speeltuinen ingeruild worden voor 1 centrale speeltuin en steunplekken. De bewoners zouden al tevreden zijn met de helft van het huidige aantal speeltuinen op de Ganseboom, Elsbroekpad en Waterpoort. Hopelijk is de gemeente bereid om in samenspraak met de bewoners en aannemer tot een oplossing te komen.