Nieuws

Huisvesting scholen Skandia

De schoolbesturen in Geldrop willen in de Skandia eigenlijk ieder een eigen nieuw schoolgebouw. De Eenbes wil haar school een echt wijkgebouw laten zijn, dat na lestijden ook voor activiteiten van en in de wijk open is.

Het Nut wil niet in één gebouw.

De gemeente wil één gebouw realiseren voor beide scholen, maar de geschiedenis in Geldrop heeft geleerd dat dit niet zo maar werkt. Als we de geschiedenis induiken en de samenwerking met een Nutsschool bekijken dan zien we dat dit in de Coevering in de jaren 70 problemen opleverde en nog steeds is die samenwerking ver te zoeken. Kortom: een fiasco! Blijkbaar is het in Geldrop heel moeilijk om twee besturen te laten samenwerken. Overal in Nederland lukt dit wel, waarom hier dan niet?

Vanuit de gemeente is er geen sturing of regie gevoerd. De tweespalt in de Coevering is op dit moment is op dit moment zo erg dat kinderen daar elkaar op niet prettige wijze aanspreken op die tweedeling. Dit moet ophouden: kinderen horen deze discussie niet te voeren.

Het grote gevaar is dat dit in de Skandia ook gaat ontstaan. Door eigengereidheid en zin doordrijven wordt het belang van het kind niet meer centraal gesteld. Ook hier zien we geen lering uit het mooie vak geschiedenis; maar ja: onderwijs is gratis, maar soms ook voor niks.

Wij staan achter dit idee: één gebouw voor beide scholen en voor wijkactiviteiten, zoals voor de wijkvereniging, steunpunt voor ouderen. Dat was ook het doel van de moties die we hierover in het verleden mede ingediend hebben. Dit is ook het beeld dat wij hebben van een echte brede school.

En geef het Nut zijn eigen voordeur en ingang, maar, afsluitend, zien wij dit niet als iets dat leidt tot het nut van het algemeen.