Nieuws

Hondenpoep en kattenoverlast

Als de fractie van de DGG op pad gaat en met inwoners van onze gemeente praat dan krijgen we het vroeg of laat altijd over de overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Men vindt dan dat de handhaving beter moet want nu kun je het beste je hond buiten kantoortijden uitlaten want dan zie je de handhavers van de gemeente zeker niet, als ze al in de wijk komen. Deze onvrede is niet nieuw en bij de laatste begrotingsbehandeling hebben we als DGG hier vragen over gesteld. Het college van burgemeester en wethouders wist ons hierop te melden dat de handhaving is uitgebreid. Maar ondanks deze mededeling blijven inwoners hierover klagen. Hier moeten we dus nog mee aan de gang.  En dat gaan we zeker doen!

Nieuw is dat steeds meer inwoners van onze gemeente klagen over overlast door katten. Kattenbelasting kan als gevolg van  de gemeentewet niet geheven worden, omdat hier alleen honden genoemd worden als huisdieren waarover de gemeente een belasting mag heffen. Maar ook kattenuitwerpselen veroorzaken overlast. Daarnaast laten steeds meer katteneigenaren hun katten vrij rond lopen en niet iedereen is hier van gediend.

Nu kunnen we als DGG fractie proberen om gemeentelijk beleid te maken om de overlast van katten terug te dringen. Maar evenals bij hondenpoep zijn het toch de eigenaren van de lieve dieren die hier het heft in hand hebben.

Je hond laten poepen op een plaats die daar voor bedoeld is en het even opruimen als de trouwe viervoeter toevallig wat laat vallen op een plek waar dat niet de bedoeling is lijkt zo simpel maar toch zijn er voldoende hondenbezitters die hier anders over denken en dat veroorzaakt de overlast. Je kat naar buitenlaten waarvan mensen in je buurt last hebben kan voorkomen worden maar ook hier is de eigenaar van de kat degene die wat kan verbeteren.

De DGG gelooft niet in meer regels. Juist de inwoners zelf kunnen hier veel meer effect hebben. Samen in een gemeente wonen betekent rekening houden met elkaar. Zeker als het over zaken gaat als hondenpoep en kattenvoerlast moet het toch simpel zijn om elkaar niet tot last te zijn. Laten we elkaar hier op aanspreken en allemaal een kleine bijdrage leveren om onze gemeente leefbaar te houden.