Nieuws

Haal alle korrels weg!

Op 19 december 2016 nam de raad een unaniem een motie aan over de rubber korrels op kunstgrasvelden. Dit omdat er na een uitzending van Zembla onrust was ontstaan bij gebruikers van de velden en bij ouders van de kinderen die op zulke velden spelen. De korrels zouden namelijk mogelijk giftig kunnen zijn. Het RIVM zou dit gaan onderzoeken. Later bleek uit het onderzoek door het RIVM blijkt dat er geen gevaar zou zijn maar dat de normen voor deze korrels eigenlijk aangepast zouden moeten worden. De twijfel blijft……..

Ook uit de resultaten van andere onderzoeken blijkt uit dat de velden in Geldrop-Mierlo ruim binnen de marges vallen. Dan zou je zeggen dat het niet nodig is om iets te doen. Maar ja, de twijfel blijft. Het valt wel binnen de norm maar betekent dit ook dat het echt veilig is? De twijfel blijft…..

Het college van Geldrop-Mierlo is daarom gaan kijken wat er aan gedaan kan worden en nu er ligt een voorstel om 1 centimeter van de rubberen korrels te vervangen door kurk. Dit betekent dat 80% van de rubberen korrels op de velden blijft liggen. Bovendien zijn er artikelen verschenen dat de kurken korrels vatbaar zijn voor schimmels en zouden bevriezen inde winter waardoor het bespelen van de velden gevaarlijk is. Bovendien is niet aangetoond dat het verwijderen van 1 centimeter rubber korrels helpt en het gevaar wegneemt. De twijfel blijft……

Op 29 maart is het voorstel van het college om 20% van de korrels te vervangen besproken in de gemeenteraad. Veel partijen vinden dit een goede oplossing. Ze zeggen dat ze de velden veilig willen maken maar gaan akkoord met een halfslachtige oplossing die geen enkele twijfel over de veiligheid wegneemt. Sterker nog er kunnen mogelijk nieuwe gezondheidsgevaren geïntroduceerd worden. We weten het niet. Er zijn geen gegevens over bekend. De twijfel blijft………

De DGG is niet voor een dergelijke halfslachtige symbool oplossing die geen twijfel wegneemt. Zoveel geld uit geven alleen maar om te kunnen zeggen dat je iets gedaan hebt zonder te weten of het werkt.  Wij zijn voor een echte oplossing die alle twijfel wegneemt die zorgt voor duurzaam veilige in kunstgrasvelden onze gemeente. Dit kost mogelijk wat meer, dit duurt mogelijk wat langer, maar het volledig vervangen van de korrels op de  kunstgrasvelden zorgt dat de velden veilig worden en dan is alle twijfel weg…………..