Nieuws

Gevaarlijke situatie kruising Gijzenrooiseweg en Laan van Tolkien wordt aangepast.

Naar aanleiding van haar bezoek aan de wijk Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de overgang van het fietspad naar de weg bij de kruising Gijzenrooijseweg en Laan van Tolkien. De DGG heeft het voorstel gedaan om de belijning op de weg verder door te laten lopen.

De gemeente betreurt het dat de huidige inrichting van de weg voor gevaarlijke situaties zorgt. Ze nemen daarom het voorstel over om een markering aan te brengen op het wegdek. Dit is wat de gemeente betreft een geschikte manier om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Bovendien is de oplossing relatief eenvoudig en op korte termijn te realiseren.

De markering krijgt de vorm van een doorgetrokken streep op 270 cm afstand van de asstreep van de rijbaan. De streep wordt aangebracht vanaf de versmalling van de rode fietsstrook tot enkele meters vóór het begin van de 30 kilometerzone. De geplande markering biedt verkeersdeelnemers duidelijkheid over hun plek op de weg en voldoet op voldoende verkeersveilige wijze in de gewenste geleiding.

De DGG is waardeert deze opstelling van de gemeente en hoopt dat de uitvoering niet al te lang op zich zal laten wachten zodat ook hier de verkeerssituatie veiliger wordt.