Nieuws

Geslaagde Broakese Kermes verdient ondersteuning.

De Broakese Kermes, een heel goed initiatief uit de wijk Braakhuizen Zuid om te laten zien dat ´verbinden´ helemaal niet moeilijk is. Als DGG ondersteunen we van zulke acties van harte.

Perfect moment om de wijk met elkaar te laten verbinden. Zulke initiatieven moeten we promoten en vergoten. Dit zorgt voor draagvlak in de wijk en het was een zeer geslaagde activiteit.