Nieuws

Gemeente gaat in overleg over onveilige verkeerssituatie Hulst

Enige tijd geleden stelde de DGG vragen over de verkeerssituatie op Hulst tussen de Vlier en Elsbroekpad. Naar aanleiding van deze vragen zijn verschillende acties uitgevoerd. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners over de situatie.

Ook zijn er door de gemeente snelheidsmetingen uitgevoerd. Gebleken is dat in de rijrichting Elsbroekpad 84% van het autoverkeer te hard rijdt. In de tegenrichting is dit een stuk lager, waardoor je uit komt op een gemiddelde van 77% van het gemotoriseerd verkeer dat te hard rijdt op dit deel van Hulst. De gemeente heeft het Regionale Team Verkeershandhaving van de politie verzocht om vaker snelheidscontroles uit te voeren op Hulst.

In het overleg met de bewoners van dit deel van Hulst zijn door de gemeente voorstellen gedaan om extra verkeersdrempels aan te brengen. De afspraak is dat bewoners vertegenwoordigers hierover in overleg treden met de medebewoners. Het is nu aan de bewoners om terugkoppeling te geven zodat er draagvlak is voor de aanvullende maatregelen. De gemeente heeft toegezegd dat zij opnieuw contact op zal nemen met de bewonersgroep om de situatie te bespreken.

De DGG is blij met deze proactieve houding van de gemeente. De DGG blijft dit volgen en gaat ervanuit dat het overleg zal leiden tot een oplossing van deze situatie.