Nieuws

Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren

De DGG heeft tijdens de verkiezingen geopperd om de jongeren meer te betrekken bij maatschappelijke kwesties die zich afspelen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bovendien heeft de DGG een voorstel mee ingediend om een jongerenraad te laten installeren die gevraagd en ongevraagd advies uit gaat brengen aan de raad. Hiermee worden de jongeren meer geprikkeld voor de lokale politiek.

Het eerste advies van de jongerenraad heeft betrekking op het aantrekkelijker maken van de gemeente voor de jongeren. Dit advies is eind januari succesvol afrond en wordt door de jongerenraad op 11 februari gepresenteerd in de commissie Jeugd & Duurzaamheid. de DGG ziet er naar uit.