Nieuws

Frans Stravers Lijsttrekker DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Op 14 september heeft de ledenraad van de DGG Frans Stravers aangewezen als lijsttrekker van de DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het is de derde keer dat Frans Stravers de lijst van de DGG aanvoert.

“De fractie van de DGG heeft Frans voor gedragen aan de ledenraad”, aldus DGG voorzitter Carolina Blok. “De ledenraad van de DGG is unaniem van mening dat Frans de beste keuze is en heeft de voordracht van de Fractie overgenomen.”

Frans zit sinds 2000 voor de DGG in de gemeenteraad en is plaatsvervangend voorzitter van de raad. In het dagelijks leven is Frans Commercieel Directeur van het bedrijf Mextal B.V. uit Nuenen. Mextal levert systemen in de zorg en ter ondersteuning van het langer thuis wonen van ouderen.

Door de afbraak van voorzieningen door de landelijke overheid en het doorschuiven van taken naar de gemeente zonder dat de daarbij behorende middelen meekomen, kan de landelijke politiek mooi weer spelen en zit de gemeente met de gebakken peren. Dit politieke spel van bezuinigingen mag niet ten koste gaan van de voorzieningen voor onze burgers. Gezien de vergrijzende populatie in onze gemeente zal meer aandacht besteedt moeten worden aan zorg en voorzieningen in de directe woonomgeving. Daarnaast zal een goed vervoersnetwerk van groot belang zijn.

Juist door de vergrijzing moeten we onze jongere generaties niet vergeten en we moeten hen vasthouden in onze gemeente door ook voor hen voorzieningen te bieden op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

“Ik zit in de politiek omdat ik maatschappelijk zeer betrokken ben. Ik denk dat het van belang is dat we onze gemeente blijven ontwikkelen. Er zijn genoeg zaken waar de inwoners mij op aanspreken en die verbeterd moeten worden. Daarom wil ik me de komende vier jaar weer inzetten voor een leefbaar en duurzaam Geldrop-Mierlo” , zo vertelt Frans Stravers. “We gaan een campagne voeren op inhoud om de inwoners te laten zien dat een stem op de DGG staat voor een toekomst waarin het niet alleen bij woorden blijft maar waarin we zaken daadwerkelijk aanpakken.”

De DGG staat voor het behoud van de eigenheid van beide kernen, waarbij deze een ruime kans moeten krijgen om hun eigen traditie en cultuur te behouden en daar waar nodig te versterken. De DGG stelt het wonen in beide kernen centraal. uniformiteit willen wij slechts op het gebied van financiële aspecten en van de uitvoering van wettelijke taken.

Verbinden is wat anders, dan het creëren van eenheidsworst. Verbinden is met respect voor elkaar, op zoek gaan naar synergie waarbij niet het gemeentebestuur, maar de inwoners, de vrijwilligers, verenigingen voorop staan.