Nieuws

Frans Stravers: Geldrop-Mierlo; de eigenheid van de kernen moet blijven!

Sinds ik in de raad zit heb ik al diverse herindelingdiscussies meegemaakt. Telkens weer moeten gemeenten groter worden. Het gaat dan altijd om bestuurlijke aangelegenheden of over geld. Nooit wordt de vraag gesteld wat het betekent voor de afstand tot de inwoners. Nooit wordt de vraag gesteld wat het doet voor de eigenheid en identiteit van de gemeente. De vraag is of mensen zich nog thuis voelen in de nieuwe gemeente die kunstmatig wordt gerealiseerd.

Leefbaarheid heeft vaak veel te maken met dit identiteitsgevoel. Wat is je betrokkenheid bij de gemeente waarin je woont als de “hoge Heren” uit den Bosch en den Haag zo met jouw gemeente aan de haal kunnen gaan.

Geldrop en Mierlo zijn destijds vrijwillig samen gegaan uit verdediging tegen een nog grotere herindeling. Maar er is toen afgesproken dat de eigenheid van de kernen voorop zou staan. Mierlo zou Mierlo blijven en Geldrop zou Geldrop zijn. Dit is voor de DGG altijd een belangrijke uitspraak gebleven. Geen gedwongen samenwerking of samengaan waar dat niet nodig is.

Nu 15 jaar later lijkt de stelling dat de kernen hun eigenheid moeten behouden af te brokkelen. Kijk naar de dodenherdenking op de heuvel in Geldrop. Deze is afgeschaft omdat hij te kort op de herdenking in Mierlo zat en dat was ongemakkelijk. Om dezelfde reden is dit jaar de sleuteloverdracht bij de carnaval afgeschaft. Wat zal de volgende samenvoeging zijn? De intocht van Sinterklaas, de avond vierdaagse, de viering van koningsdag?

Dan vraagt u zich mogelijk af of dit besluiten van de gemeenteraad zijn? Maar dat zijn ze niet. Het zijn besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders.

Als het aan de DGG ligt voegen we niets samen. Juist dit soort culturele uitingen zijn een uitvloeisel van e eigenheid van de kernen daar moet je van af blijven. Soms betekent dit dat je als bestuurder wat harder moet werken of moet je haasten van het ene evenement naar het andere maar dat hoort er bij als je een gemeente met meerdere kernen bestuurt. Het hoort bij een gemeente die de eigenheid van de kernen blijft respecteren zodat de inwoners zich kunnen blijven identificeren met hun eigen kern.