Nieuws

Extra waterberging Laan van Tolkien

In de Laan van Tolkien is in 1998 een serie woningen gebouwd met een inpandige garage onder de woning. Gebleken is dat deze garages, ondermeer door de klimaatsverandering (zeer zware regenbuien), steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast.

De afgelopen decennia is op verschillende manieren met beperkte ingrepen geprobeerd een oplossing hiervoor te vinden, maar deze oplossingen bieden tot op heden onvoldoende soelaas.

Het voorstel is nu om een extra waterberging te maken onder de bestaande parkeerplaatsen in de straat. Water dat niet in de riolering kan worden geborgen of niet snel genoeg kan worden afgevoerd, wordt tijdelijk opgevangen in bergingskelders. Deze worden, zoals gezegd, aangelegd onder de parkeervakken langs de weg.

Dit water wordt na afloop van de regenval, geleidelijk afgevoerd op de regenwaterriolering. Het is echter geen 100% garantie dat er in de toekomst nooit meer wateroverlast zal komen maar in de meeste gevallen bieden deze maatregelen een toereikende oplossing.

DGG is blij met dit voorstel en heeft ermee ingestemd.