Nieuws

Ergernissen……..

Het college waarvan twee landelijke partijen de hoofdmoot vormen komen met “mooie” voorstellen in de begroting voor 2018. Waarschijnlijk dankzij het feit dat zij grote voorstander zijn van een nieuwe afvalfabriek die kapitalen kost en waarvan het rendement nog lang niet duidelijk is, zal het vastrecht volgend jaar met bijna 10% verhoogd worden. DGG heeft altijd gezegd dat de gemeente niet als risicodragend ondernemer moet optreden. In het verleden is op verschillende plaatsen gebleken dat je zo niet met het geld van de inwoners moet omgaan. Voor de DGG is de verhoging van bijna 10% van het vastrecht dan ook niet aan de orde. Duurzaamheid kan ook anders. Het is nergens voor nodig om de afvalstoffenheffing zoveel te verhogen.

 

De DGG is tegen het verhogen van heffingen en belastingen als niet duidelijk is waarvoor dit nodig is. Inflatiecorrectie OK, maar een begrotingsoverschot van een paar ton en het feit dat de gemeente al meer dan 5 jaar aan het einde van het jaar geld overhoud, mag duidelijk aantonen dat er geen enkele verhoging van de belastingen nodig is. Geldrop-Mierlo kent de laagste lasten van de regio en dat willen we graag zo houden.

 

Betere service is altijd goed. Voor betere service willen inwoners wel betalen maar dan moet er nog heel wat gebeuren in onze gemeente. Als DGG krijgen we vaak klachten over handhaving in de wijken, over slecht groenonderhoud, over parkeerproblemen en meer ergernissen in de woonomgeving. Telkens is het commentaar: “waarom doet de gemeente nu niets”. Veel hebben we al aangekaart bij dit college waarvan twee landelijke partijen de hoofdmoot vormen maar er gebeurd de laatste jaren niet veel mee.

Na opmerkingen van leden van het DGG burgerpanel staan de auto’s van de gemeentelijke handhaving nu elk weekend zo geparkeerd zodat niemand ze ziet. Maar er gebeurt te weinig. In de wijken groeit de ontevredenheid.

Als het aan de DGG ligt gaan we onze gemeente ontwikkelen, luisteren we naar onze inwoners en zetten we in op een leefbare gemeente waar we ook de kleine ergernissen aanpakken met een eigen gemeentelijk handhavingsplan.

 

De DGG gaat voor maatregelen die laten zien dat onze inwoners belangrijk zijn. Wijkontwikkelingsplannen voor alle wijken om er voor te zorgen dat de leefbaarheid verhoogd wordt. Meer inzet van de bestaande capaciteit in de wijken. Zichtbaar en voelbaar.