Nieuws

Er komt een nieuw plan voor het parkeerterrein bij het gemeentehuis (de Meent)

Nieuw plan in de maak

De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor de herinrichting van de Meent, deels Hofstraat en de huidige en toekomstige ventweg aan de Mierloseweg. De toekomstige ventweg loopt naast het gemeentehuis en verbindt de Hofstraat in één richting met de Meent.

Het plan is in januari in de inspraak geweest en er zijn bijeenkomsten geweest voor de omwonenden. Er zijn veel reacties geweest op het plan vanuit de omwonenden. Men was met name van mening dat het anders moet en met meer in samenspraak met de burgers tot stand moet komen.

Onlangs is dit onderwerp besproken in de commissie ruimte en de DGG is het voor een héél groot deel eens met de constructieve opmerkingen die de omwonenden hebben gemaakt. DGG heeft het college dan ook geadviseerd om het plan mee terug te nemen en opnieuw op de tekentafel te leggen om te kijken hoe de argumenten die de omwonenden hebben aangedragen verwerkt kunnen worden in het plan. Dit nieuwe plan kan dan in samenspraak met de omwonenden gemaakt worden.

Het college heeft het voorstel teruggenomen. Wat DGG betreft een zeer goede zaak. DGG is overigens van mening dat de Meent een grote blauwe zone moet krijgen zodat bezoekers van het gemeentehuis gratis tijdelijk hun auto moeten kunnen parkeren. Het overige deel kan betaald parkeren worden.

Tot slot is de DGG van mening dat je géén overdekte fietsenstalling precies in het midden van het parkeerterrein moet plaatsen. Op die manier is het namelijk nooit meer mogelijk om incidenteel een groot evenement met bijvoorbeeld een grote tent of een fatsoenlijke kermis op het parkeerterrein te organiseren.

Politiek door de ogen van de inwoners.

DGG was er bij

Bla bla bla bla
Nieuwe plannen in de maak

shfaksjhdflakjsdhfaklsdj

balbla

kljl;KZXJC;lKZXJC:LZKXJ