Nieuws

DGG zeer bezorgd over de plannen van de gemeente Nuenen om een groot logistiek bedrijventerrein te vestigen op Eeneind.

Eeneind

DGG faliekant tegen.

Terwijl er in de komende commissie ruimte een plan van de negen gemeenten in het stedelijk gebied aan de orde is om beleid te maken om het aantal terreinen met grote distributieloodsen tot een minimum te beperken, sluit Nuenen juist een deal om zo'n grootschalig logistiek terrein mogelijk te maken. Midden in het stedelijk gebied.

De DGG is faliekant tegen de komst van dat bedrijventerrein. Er zijn drie grote distributiecentra gepland op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen. De gevolgen voor de kern Geldrop zullen enorm zijn als al dat vrachtverkeer van Eeneind door Geldrop zijn weg zoekt naar de A67. Ook al het vrachtverkeer vanuit Duitsland zal door Geldrop naar Eeneind rijden. Allerlei mooie bespiegelingen dat de afwikkeling van het verkeer via de A270 zal lopen lijken hersenspinsels om de komst van dit terrein op een, voor de omliggende gemeenten, zeer ongunstige plaats te rechtvaardigen.

DGG wil in de regio afspraken maken

Nuenen daarentegen heeft het goed bekeken ze gaan veel geld binnenhalen met de verkoop van de grond die in het buitengebied ligt dus Nuenen zelf zal er weinig last van ondervinden.

“DGG wil nu juist in de regio afspraken maken over óf en waar nieuwe terreinen komen, hoe groot die moeten zijn, op wat voor soort bedrijvigheid ze mogen bevatten om te voorkomen dat buurgemeente last ondervinden van elkaar.”, zo stelt DGG-fractievoorzitter Frans Stravers. In het plan van de regio is zelfs opgenomen dat op sommige plaatsen geen bedrijven komen om overlast te voorkomen en gemeenten die daardoor geld mislopen krijgen dit gecompenseerd uit de gezamenlijke pot. Nuenen lijkt nu dwars door al deze afspraken heen te gaan.

“Weg regionale samenwerking en het eigenbelang vooropzetten, dat is wat Nuenen lijkt te gaan doen.” aldus Stravers, “Met als argument dat Nuenen vastzit aan een oude deal en een oud bestemmingsplan.”  De oude afspraak is die van de gemeente Nuenen met een aantal projectontwikkelaars. Die kochten jaren geleden 27 ha grond bij Eeneind (tussen Nuenen en Geldrop) om er een bedrijventerrein te ontwikkelen. Op basis van het toenmalig bestemmingsplan dat zeer ruimte mogelijkheden bood. Een en ander leidde er, na jaren vertraging, toe dat er nu een plan ligt voor de vestiging van drie distributiecentra. Met grote verkeerstoename, vooral door Geldrop, als gevolg.

Zo ga je niet met je buren om.

Frans Stravers verduidelijkt het DGG-standpunt: “Dit is juist bedrijvigheid die de DGG liever niet binnenhaalt in het stedelijk buitengebied. We willen niet dat grote distributiebedrijven, die met hun grote loodsen het buitengebied ‘verdozen' binnen het stedelijk gebied geplaatst worden maar aan de rand geconcentreerd worden in Acht (Eindhoven) op het Goederen Distributie Centrum.”

In Nuenen moet de deal over het nieuwe bedrijventerrein op Eeneind en de distributiecentra nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dus de DGG gaat overleg met de lokale partijen in Nuenen om te bezien hoe hier een mouw aan gepast kan worden, want met de huidige plannen krijgt Nuenen de lusten en Geldrop de lasten en zo ga je niet met je buren om.