Nieuws

Een jongerenraad in Geldrop-Mierlo is een goed idee.

De DGG vindt het voorstel om een jongerenraad te starten een goed idee. Er moeten wel heldere afspraken gemaakt worden over de taak en rol van de jongerenraad. In het verleden zijn er jongerenpanels geweest en onder anderen omdat de afspraken of functie, taak en rol van deze panels vooraf niet helder vastgesteld waren, liepen de leden van het jongerenpanel tegen veel teleurstellingen op.

Op dit moment zijn er een aantal activiteiten die de gemeente onderneemt om de jongeren bij het gemeentelijk beleid te betrekken zoals het veranderlab. De nieuwe jongerenraad moet hier in passen en er iets aan toevoegen.

Er wordt nu een voorstel gemaakt en dat komt nog terug in de raad. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen en we zijn zeker beried om aan de voorbereiding van dit voorstel mee te werken.

 

Ideeën van jongeren zijn nodig.

De interesse voor de lokale politiek onder de jongeren van onze gemeente kan altijd verbeterd worden. Er zouden meer jonge mensen in de gemeenteraad moeten zitten. Wij denken dat een jongerenraad hier aan kan bijdragen.

Daarnaast kan een jongerenraad onderwerpen en ideeën voor onze gemeente vanuit het perspectief van de jongere generatie op de agenda zetten. We willen onze gemeente aantrekkelijk houden voor jongeren en daar zijn de ideeën van de jongeren zelf onmisbaar bij.

 

Interesse?

Jongeren die interesse hebben moeten zich zeker melden. Om te kijken hoe het gaat in de gemeentepolitiek is het bezoeken van vergaderingen van de gemeenteraad zeker aan te bevelen. Jongeren die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek kunnen zich bij onze fractie melden. Wij hebben als grootste lokale partij een programma om mensen vertrouwd te maken met de lokale politiek in onze gemeente.