Nieuws

DGG wijkbijeenkomst Braakhuizen-Noord. 19 december vanaf 20:00 uur

Wat vindt u als wijkbewoner er van? Praat mee over uw wijk op de wijkbijeenkomst !

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. Daarnaast wil de DGG een gemeentelijke organisatie die naast de inwoners staat en samen met hen kijkt naar wat er te realiseren is, die samen met de inwoners blokkades en struikelblokken opruimt en die vernieuwende initiatieven vanuit de inwoners ondersteunt. Kijken hoe het wél kan gaat altijd boven zeggen waarom het niet kan.

Natuurlijk klinkt dit goed maar zijn we nog lang niet zover. In elke wijk dus ook in uw wijk spelen zaken die we kunnen en moeten verbeteren. Als grootste politieke partij van Geldrop willen we graag samen met u het voortouw nemen. Daarom nodigen wij u van harte uit om ons tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het beter moet en hoe het in uw ogen beter kan. Wij gaan er dan graag voor u mee aan de slag!

De Twern

19 december DGG wijkbijeenkomst Braakhuizen-Noord

Op Donderdag 19 december organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijk Braakhuizen-Noord. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Daarom roept de DGG de inwoners van  de wijk Braakhuizen-Noord op om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het in hun wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.  Wat kan er beter of wat moeten we vooral behouden in de wijk.

De wijkbijeenkomst vindt plaats in De Twern aan de Kettingstraat 79 te Geldrop en begint om 20:00 uur. De koffie staat klaar.