Nieuws

DGG voorstander van overeenkomst met Laco

Afgelopen week heeft de gemeenteraad vergaderd over de toekomst van het zwembad in Geldrop. Dit dossier speelt al enkele jaren, maar een concrete oplossing blijft nog achterwegen. Laco is voor de DGG een proces dat te lang duurt. De inwoners worden erg ongerust en vragen zich af of zij de komende jaren nog gebruik kunnen maken van de zwemvoorziening in onze gemeente.

We hebben een prachtig gemeente met fantastische inwoners die het recht hebben om te ontspannen. Laco, wat ook wel bekend staat als de Smelen, is een ontmoetingsplek voor velen en DGG wil de zwemvoorziening in onze gemeente behouden!

Van het door Laco ingediende vlekkenplan voor verdere bebouwing bij de Smelen dat in de commissie samenleving is behandeld werd de DGG niet warm. Het advies om de subsidie van €200.000 euro voor te zetten onder dezelfde omstandigheden ziet de DGG ook niet zitten. Tijdens de vergadering heeft de DGG aangekondigd dat zij een amendement gaat indienen met concrete maatregelingen voor het zwembad. DGG zet zich actief in om de recreatie in onze gemeente te vernieuwen en te verbeteren!