Nieuws

DGG vindt Ons Platform TV een goed initiatief maar wil scherp kijken naar de kosten en opbrengsten voor Geldrop-Mierlo

Tekst

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is door de raad bij de raming voor het Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten de financiering voor 2020 en verder af te laten hangen van een in het eerste kwartaal 2019 op te stellen evaluatie. De evaluatie zou met een presentatie toegelicht worden echter de presentatie bleek een commercieel verhaal te zijn van Ons Platform TV.

De DGG heeft aangegeven dat belang wordt gehecht aan digitale middelen die vrij toegankelijk moeten zijn voor burgers en organisaties. Via een digitale verbindingen kunnen organisaties en burgers activiteiten organiseren en informatie delen zonder dat de privacy wordt geschaad. DGG vindt dat Platform TV een goed initiatief is en dat burgers en organisaties hierbij elkaar kunnen vinden.

Echter zonder dat bekend is in hoeverre het platform ook echt gebruikt wordt is niet te beoordelen of de €56.000 euro die dit jaarlijks kost, goed besteed is. Het bedrag komt uit de portemonnee van de inwoners van Geldrop-Mierlo en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Daarom heeft de DGG gevraagd om nadere gegevens over betrokkenheid en gebruik van het platform.

De laatste keer dat er een vergelijking is gemaakt met andere platforms om te bezien of de kosten nog marktconform zijn was in 2013. De DGG denkt dat er goedkopere alternatieven zijn in de huidige technologische samenleving. Initiatieven die dezelfde service voor een lager tarief kunnen bieden en dat willen wij als DGG stimuleren in onze gemeente! Daarom heeft de DGG gevraagd om de vergelijking van de verschillende platforms te actualiseren.

Intussen heeft zich naar aanleiding van de publiciteit over het digitale platform al een eerste gegadigde gemeld die aangeeft dezelfde dienstverlening voor minder geld te kunnen leveren.

De discussie wordt in de volgende vergadering van de commissie Samenleving voortgezet.