Nieuws

DGG terughoudend bij volgende stappen Renescience.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om CURE toestemming te geven om in de joint venture met Dong Energy te stappen ter voorbereiding van de bouw van een grote renescience fabriek.

Een aantal maanden gelden heeft de raad een amendement aangenomen waarin een aantal eisen en voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden voordat CUR met Dong in zee mag gaan. De DGG is van mening het voorliggende voorstel onvoldoende zekerheden biedt op de gevraagde punten van het amendement. Er zijn wel veel voornemens maar er is nog geen zekerheid.

De DGG concludeert dat er weliswaar veel toezeggingen gedaan worden en aannames benoemd echter, voor de DGG is dat op dit moment niet genoeg. Het amendement is helder en met dit voorstel kunnen we de inhoud van het amendement niet matchen. Het lukt zelfs nog niet om een brief te ontvangen van de provincie die bevestigt dat we als gemeente wel mogen participeren in deze onderneming.

Dat het bestuur hard aan het werk is hebben we vastgesteld in de bijeenkomst van de klankbordgroep. Maar met hard werken alleen zijn we er nog niet.

Toezeggingen blijven toezeggingen zolang ze niet zijn getransformeerd naar feiten. Een aanvraag bij de Europese Investerings Bank is niet hetzelfde als een bevestiging van verstrekken van een lening.

Wat als toezeggingen loze beloftes blijken? Als aannames toch net wat anders uit blijken te pakken? De DGG wil het graag in één keer goed doen. Als dat betekent dat er meer tijd voor nodig is om aan het amendement te voldoen, dan nemen wij dat voor lief. Wat ons betreft mag de welbekende spade om de eerste schep zand te verplaatsen dan ook nog even in de kast blijven staan.

Natuurlijk heeft de DGG er vertrouwen in dat het bestuur van CURE de voortvarendheid in deze case blijft houden en om dat te benadrukken zeggen wij graag toe dat we de eerste zullen zijn die meedoen, mits aan alle punten uit het amendement feitelijk voldaan is.