Nieuws

DGG stelt vragen over opzichtige plaatsing UMTS masten aan de Mierloseweg

Onlangs zijn er op zeer opzichtige wijze UMTS-masten geplaatst op een appartementencomplex aan de Mierloseweg. Voorheen stonden deze masten op het dak van het oude Tweka gebouw opgesteld op een wijze dat ze bijna geheel aan het zicht ontnomen werden. Nu staan ze op de hoeken van het gebouw volledig in het zicht en hebben ze een buiten proportionele grootte ten opzichte van het gebouw.

Eerder deze week heeft de gemeente aan bezorgde omwonenden laten weten dat er geen mogelijkheid tot bezwaar tegen de plaatsing mogelijk was omdat een en ander vergunningsvrij zou zijn mits deze midden op het dak geplaatst zouden worden. Het is duidelijk te zien dat deze masten niet midden op het dak geplaatst zijn.

De DGG heeft onder andere aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of het klopt het dat voor de plaatsing van de nieuwe masten geen vergunning is aangevraagd maar dat voor de huidige plaatsing aan de randen van het dak wel een vergunning noodzakelijk is.

Verder heeft de DGG gevraagd waarom de inwoners geen inspraak in de plaatsing en geen mogelijkheden van bezwaar hebben bij de plaatsing van deze masten op deze wijze.

De DGG is van mening dat de bezorgdheid van de betrokken inwoners niet afgedaan mag worden met de opmerking dat geen bewaar mogelijk is. Dat niet strookt niet met de uitgangspunten van wijkontwikkeling en burgerparticipatie.

Het proces van deze plaatsing in een wijk waar we juist bezig zijn met wijkontwikkeling om samen met inwoners te kijken hoe we de wijk kunnen verbeteren had in de ogen van de DGG op een veel interactieve wijze had gemoeten met veel meer participatie van de inwoners.

Ook de mogelijke gevolgen van de plaatsing baren de DGG zorgen. Daarom is gevraagd aan het college of er door de gemeente is gecontroleerd wat de omvang en uitstraling van de nieuwe opstelling is.

In plaats van 1 zijn er nu twee masten geplaats. Deze staan niet meer op een bedrijventerrein maar in een woonomgeving. Bovendien staan ze aanmerkelijk lager dan de vorige en veel dichter bij scholen (Strabrecht / De Vlinder/ Peuterzaal Kruimel) dan de oude vervangen mast.

De DGG vraag zich af of de gevaren van een dergelijke lage plaatsing met directe uitstraling tot op straatniveau zijn onderzocht of dat er gegevens zijn waaruit blijkt dat een dergelijke lage plaatsing in een woonomgeving geen schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de omwonenden nog verder technische problemen kan veroorzaken in bijvoorbeeld bekabeling, internet en televisieontvangst.

De DGG is van mening dat deze plaatsing een verstoring is van deze woonomgeving. En heeft het college dan ook gevraagd wat zij gaat doen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken en om de participatie van de inwoners alsnog gestalte te geven. Op dit moment wacht de DGG op een reactie van het college.