Nieuws

DGG stelt vragen over onveilige situatie Helze / Wielewaal

De afgelopen tijd zijn er in het gebied Helze Wielewaal meerdere malen bomen omgewaaid tijdens harde windstoten c.q. stormen. Afgelopen week nog met bijna fatale afloop. De DGG ontvangt veel signalen van verontruste burgers aangaande deze feiten. De DGG is van mening dat een preventieve oplossing voorrang behoeft.

Daarom heeft de DGG afgelopen woensdag 13 maart 2019 aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij bereid zijn om preventief onderzoek te doen naar de wortelstabiliteit en de windbelasting van de bomen aan de Helze en Wielewaal ter hoogte van het stuk tussen de Rietstraat en de Dommel zowel links als rechts van de weg. Dit om een risico-inschatting te kunnen maken van het omwaaien van bomen bij harde wind(stoten) c.q. storm die daardoor op de weg, fietspad en/of voetpad terecht kunnen komen. Tevens heeft de DGG gevraagd op welke termijn een dergelijk onderzoek uitgevoerd kan zijn.

De DGG is van mening dat er een reële kans bestaat dat bij een volgende storm opnieuw bomen kunnen omwaaien die daarmee een onaanvaardbaar risico vormen voor de veiligheid van onze inwoners en andere burgers die deze belangrijke verbindingsweg gebruiken. De DGG vraagt het College daarom of zij bereid zijn om afdoende maatregelen te nemen om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten als zij deze verbindingsweg gebruiken.

Maar het gaat de DGG niet alleen om de Helze en de Wielewaal. Daarom is ook aan het College gevraagd of er meer locaties bekend zijn binnen Geldrop-Mierlo waarbij het omwaaien van bomen door harde wind(stoten) c.q. stormen gevaar op kan leveren voor onze burgers. En als dit het geval is vraag de DGG het College om ook op deze locaties actie te ondernemen.

De DGG fractie wacht nu het antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders af.