Nieuws

DGG stelt vragen over mogelijk gevaarlijke bomen bij Beneden Beekloop school

Naar aanleiding van de vragen van de DGG over de veiligheid van bomen in onze gemeente heeft de fractie het bericht bereikt dat er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie bij de Nutsschool Beneden Beekloop.  Achter de school staan drie uit de kluiten gewassen Balsempopulieren. Er wordt geschat dat ze ruim 50 jaar oud zijn (net als de school). Populieren zijn snelgroeiende kortlevende bomen die als ze 40-50 jaar oud zijn bij storm om kunnen vallen. Omdat ze zo groot, hoog en zwaar zijn kunnen ze gevaarlijk worden bij storm.

Onder andere een vertegenwoordiger van de bomenstichting maakt zich zorgen omdat ze zo vlak naast de school (noodbouw) staan en scheefgroeien in de richting van de school. Vooral de boom langs het kinderdagverblijf staat scheef. Hij hangt precies boven de babygroep van Korein. Als de boom tijdens de storm om zou vallen dan gaat hij dwars door het dak van de noodbouw. Met alle gevolgen van dien.

Daarom heeft de DGG aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd zij bekend zijn met deze mogelijk gevaarlijke situatie. Verder heeft de DGG gevraagd of het college bereid is om op korte termijn onderzoek te (laten) verrichten naar de staat van de bomen en het risico dat ze omwaaien bij een volgende storm. Tenslotte heeft de DGG gevraagd welke maatregelen het college gaat nemen om de situatie duurzaam veilig te maken voor de school en de kinderen die daar dagelijks verblijven.