Nieuws

DGG reageert genuanceerd op de onterechte persoonlijke aantijgingen van de oppositie.

DGG is voor debat op basis van argumenten

Maandag 7 oktober vond het door de oppositie aangevraagde spoeddebat over de samenwerking plaats in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. DGG-fractievoorzitter Frans Stravers zat de gemeenteraad als plaatsvervangend raadsvoorzitter voor vanwege het feit dat onze gemeente op dit moment geen burgemeester heeft. Raadslid Dirk van Weert deed namens de DGG het woord.

De discussie begon met een herhaling van een aantal onterechte persoonlijke aantijgingen uit het verleden in de richting van de DGG-fractie en haar voorzitter. Een bekend verhaal dat al vaker gehouden was maar waar de DGG-fractie zich geheel niet in herkent. Tijdens de discussie bleek dat de gebezigde terminologie door de meeste raadsfracties niet gedeeld werd. Ook de coalitiepartners van de DGG (CDA, DPM en GL) gaven aan dat de werkelijkheid heel anders in elkaar zit dan dat sommige oppositiepartijen wilden doen geloven.

Dirk van Weert gaf namens de DGG een genuanceerde reactie. De DGG wil politiek bedrijven op basis van argumenten en overtuigingen, niet op basis van persoonlijke aanvallen. Als persoonlijke aanvallen nodig zijn om je standpunt duidelijk te maken dat zijn er blijkbaar geen argumenten voorhanden. Dit is niet in het belang van de inwoners van Geldrop-Mierlo.

Het negatief wegzetten van fracties en personen en het vergroten van de tegenstellingen is een manier van werken waarmee de inwoners van onze gemeente niet worden gediend en waar wij als partij verre van willen blijven.

De DGG is voor samenwerking en co-creatie binnen en buiten de raad.

In het kernakkoord heeft de DGG zich volmondig uitgesproken voor samenwerking en co-creatie. Binnen de raad met alle fracties en buiten de raad met alle inwoners. Vanuit deze gedachte staan we altijd open voor het debat, waarbij wij het debat willen voeren op basis van inhoud en argumenten. Daarnaast organiseert de DGG regelmatig bijeenkomsten in de wijken om met de inwoners van gedachte te wisselen over belangrijke thema’s uit de wijk.

Samenwerken houdt voor de DGG niet in dat we niet met voorstellen kunnen komen. We hebben met de coalitiepartners een kernprogramma opgesteld op basis waarvan we onze gemeente mee besturen. En dat betekent dat we in overleg met onze coalitiepartners voor onderwerpen uit dit programma met concrete voorstellen komen. We staan daarbij open voor aanvullingen of aanpassingen op basis van goede argumenten.

De DGG vindt het essentieel dat de samenwerking binnen de raad wordt bevorderd. Dat zal niet betekenen dat we het altijd met elkaar eens worden. Wij beseffen dat er verschillen van inzicht zijn en dat bepaalde coalitievoorstellen niet passen in de visie van bepaalde fracties. Wij verwachten dan een debat op argumenten. Want alleen een debat op inhoud draagt bij aan betere besluitvorming.

Wat de DGG betreft was het spoeddebat in de raad niet nodig om een goede begrotingsbehandeling mogelijk te maken. Wat nodig is dat is dat iedere fractie zijn rol pakt en het debat op inhoud aangaat.

Als weggebleven wordt van negatieve framing en er, zoals we elke keer aan het begin van onze vergadering zeggen “oprechte waardering is voor elkaars mening” dan gaan we met respect met elkaar en met een ieders rol en bijdrage om.

Doen we dat dan wordt duidelijk waar de overeenkomsten en verschillen zitten en worden er met de grootst mogelijke meerderheid besluiten genomen. Tenslotte zitten we er allemaal met hetzelfde belang: het beste voor Geldrop-Mierlo en haar inwoners.