Nieuws

DGG kiest voor kandidaat wethouder van buiten de raad.

Nu de onderhandelingen over een nieuw college voor Geldrop-Mierlo in een laatste fase terecht zijn gekomen heeft de DGG zich op basis van de beschikbare portefeuille beraden over de wethouder kandidaat die zij naar voren wil schuiven.

In de pers werd veelvuldig Ton Steenbakkers genoemd als kandidaat maar de DGG heeft altijd gesteld dat de kandidaat zou moeten passen bij de portefeuille die de DGG zou krijgen toebedeeld. Er waren binnen de partij meerdere personen beschikbaar voor een wethouderspost.

Ook Ton Steenbakkers heeft vanaf het begin van de verkiezingscampagne gesteld dat hij niet beschikbaar was als raadslid en dat hij alleen onder strikte voorwaarden nog een volgende periode als wethouder voor de DGG zou optreden. Bovendien is Ton Steenbakkers inmiddels gevraagd voor veel bestuursfuncties binnen en buiten de gemeente.

Zo is Ton op dit moment betrokken bij de Molenstichting in oprichting. Hij is actief in de Heemkundekring en bij de Brigida parochie. Ook is Ton coördinator van het Historisch documentatiecentrum Geldrop-Mierlo en is hij eindredacteur van De Schouw, het kwartaalblad van de PVGE en van Het Noorderlicht, kwartaalblad van de Filatelistische vereniging Skandinavië.

In de wereld van de filatelie is Ton nog verder actief. Hij is voorzitter De Helmveste, filatelistische vereniging Helmond, van het rayon zuid Samenwerkingsverband Filatelie en hij is lid van het hoofdbestuur van de SVF.

Omdat hij inmiddels bij zo veel verenigingen en maatschappelijke organisaties actief is heeft Ton aan gegeven dat hij een andere kandidaat binnen de DGG geschikter vindt om namens de DGG de wethouderspost te bekleden.

De fractie van de DGG heeft daarom besloten om Peter Looijmans naar voren te schuiven als kandidaat wethouder. Peter heeft in het verleden voor de OGM en na de fusie voor de DGG in de gemeenteraad gezeten. Een aantal jaar geleden is Peter uit de raad gestapt omdat hij in België ging werken. Inmiddels is hij weer terug in Geldrop-Mierlo. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond Peter op de 21ste plaats van de kieslijst van de DGG. Peter zit op dit moment niet in de gemeenteraad maar is wel beschikbaar voor een wethouder functie.

Peter heeft veel jaar werkervaring op leidinggevend niveau op het gebied van personeelsmanagement en op het gebied van zorg en welzijn. Hij is bekend in bestuurlijk Geldrop-Mierlo. Peter heeft in het bestuur gezeten van Hengelsportvereniging de IJzeren Man en is op dit moment bestuurslid van de Doorzetters. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk als begeleider van de vrijwilligers van Hofdael en als buurtbemiddelaar bij de LEV-groep.

Met Peter denkt de fractie van de DGG een geschikte kandidaat gevonden te hebben om in de komende periode de wethouderspost voor de DGG in te vullen.