Nieuws

DGG in gesprek met inwoners over de gemeentebegroting

Komende zaterdag 27 oktober staat de DGG-fractie in het dorp met haar nieuwe DGG kraam. Thema van deze keer is de meerjaren programma begroting 2019-2022.

De gemeentebegroting kent in 2019 een tekort van rond de 9 ton. Bovendien wordt het vastrecht voor het afval dat ieder huishouden in de gemeente betaald met 40% verhoogd. De DGG is benieuwd wat de inwoners ervan vinden en wil graag met hen in gesprek over de gemeentebegroting.

Wilt u met de DGG van gedachte wisselen over de begroting voor de komende jaren dan ontmoeten wij u aanstaande zaterdag graag in het centrum van Geldrop. U kunt uw opmerkingen ook per mail inzenden naar info@dgg-geldrop-mierlo.nl