Nieuws

DGG heeft kritiek op begrotingswijziging afvalverwerking CURE

Afgelopen week is in de Commissie Jeugd en Duurzaamheid een nieuw voorstel tot begrotingswijziging van CURE (afvalverwerking) behandeld. In het voorstel zijn enkele reële kostenstijgingen verwerkt maar dat is niet het enige. Met deze begrotingswijziging wordt tegelijkertijd opnieuw een (financiële) stap gezet in het project RENESCIENCE, een vorm van afvalverwerking via nascheiding met behulp van enzymen, terwijl de DGG duidelijk aangegeven heeft eerst de discussie te willen voeren met het College en de Raad wat invoering van deze techniek voor de portemonnee van onze inwoners betekent.

Er wordt, tussen neus en lippen, gevraagd om maar weer goedkeuring te geven voor een slordige 445.000 euro als aanvulling op de voorbereidingskosten. Veel geld als je je bedenkt dat we te maken hebben met allerlei te korten in het sociaal domein.

De DGG heeft aangegeven hier heel veel moeite mee te hebben en heeft de wethouder dan ook opgeroepen deze aanvulling uit de begrotingswijzigingen te houden totdat we weten wat het financieel betekent voor onze inwoners als we over willen gaan naar een nieuwe vorm van afvalverwerking. DGG wil zo snel mogelijk een discussie over DIFTAR in het licht van de ideeën over nascheiding. Er zijn in de ogen van de DGG twee belangrijke vragen: Werkt de RENESCIENCE voor nascheiding wel? Wat betekent deze nieuwe manier van afvalverwerking voor de tarieven voor onze inwoners?

Voorlopig de hand op de knip als het gaat om onvoldoende bewezen nieuwe technieken tot we weten wat het allemaal voor onze inwoners gaat betekenen!