Nieuws

DGG had het liever anders gezien maar UMTS antennes Mierloseweg worden niet verplaatst

In februari 2019 heeft de DGG vragen gesteld over de UMTS antennes op het appartementengebouw op de hoek van de Mierloseweg en de van der Puttstraat.

Er is sprake van twee antennes: een antenne die geheel aan de Mierloseweg is gelegen en voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningsvrij plaatsen van een UMTS-antenne. En een antenne gelegen op de hoek van de Mierloseweg en de Van der Puttstraat die op dit moment niet voldoet omdat de afstand van voorgevel van het gebouw een meter te weinig is. Deze antenne moet naar achteren verplaatst worden.

De gemeente heeft met de provider overleg gepleegd om het antwoord op de vraag te krijgen of het mogleijk is om de antennes te verplaatsen het midden van het dak zodat ze uit het zicht zijn. De provider heeft aangegeven dat dit radio technisch niet mogelijk is. Dit komt door het feit dat de ideale plaatsingshoogte van een antenne 25 meter is terwijl hier net het wettelijk minimum van 9 meter wordt gehaald. 

Omdat na verplaatsing van de ene antenne de gehele installatie voldoet aan de regels voor het vergunningsvrij plaatsen van UMTS-antennes heeft de gemeente geen enkel drukmiddel om verdergaande eisen zoals het verplaatsen naar het midden van het dak af te dwingen. Ook de gemeente is niet gelukkig met de situatie en had het liever anders gezien.

De DGG bedankt de gemeente voor de poging die gedaan is om deze situatie aangepast te krijgen en begrijpt dat het niet kan. Ook de DGG had de situatie graag anders gezien. De DGG had liever gezien dat de antennes op de oude plaats in het midden van dak van het oude Tweka gebouw uit het zicht waren blijven staan.