Nieuws

DGG fractie stelt vragen over gevaarlijke situatie op de laan van Tolkien.

TIJDENS HET BEZOEK VAN DE DGG-FRACTIE AAN GENOENHUIS werd de DGG door een aantal wijkbewoners gewezen op een paar opmerkelijke situaties in het gebied. De situaties zijn naar de mening van de DGG-fractie eenvoudig te verbeteren.  Het gaat om de overgang van het fietspad naar de weg. Deze overgang is zeer kort en gezien het snelheidsverschil tussen de auto en de fiets hebben we tijdens ons bezoek met eigen ogen gezien dat dit tot GEVAARLIJKE SITUATIES leidt.

Volgens ons is het mogelijk is om de invoegstrook langer te maken bijvoorbeeld tot de volgende weg van rechts waar het verkeer toch moet afremmen. Indien dit te ingrijpend is zou er ook een markering op de weg aangebracht kunnen worden zodat het fietspad op de rijbaan doorloopt.