Nieuws

De volgende stap Renescience pas als aan de voorwaarden is voldaan

CURE is het samenwerkingsverband tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het inzamelen van afval. CURE wil samen met Dong Energy een fabriek bouwen om het afval te verwerken volgens een nieuwe methode. Men verwacht dat met deze nieuwe methode (natte nascheiding) het overgrote deel van het afval omgezet kan worden in producten die opnieuw te gebruiken zijn. De inwoners zouden hun afval niet meer hoeven te scheiden en alles zou weer in één bak kunnen.

Echter om deze fabriek te bouwen moeten miljoenen geïnvesteerd worden. Dit zou betekenen dat de gemeente als een ondernemer risicodragend geld zou moeten investeren in dit nieuwe bedrijf. Loopt de fabriek goed dan zou deze milieuwinst opleveren en bovendien zou het inzamelen en verwerken van het afval een stuk goedkoper worden. Loopt de fabriek niet goed dan staat de gemeente garant voor de tekorten.

De raad heeft een amendement aangenomen waarin een aantal voorwaarden zijn opgenomen waaraan voldaan moet zijn wil de gemeente Geldrop-Mierlo meedoen aan dit plan. Nu ligt er een voorstel van het College om een volgende stap te zetten. Cure wil toestemming hebben om in de joint venture met Dong Energy te stappen.

De DGG concludeert dat er weliswaar veel toezeggingen gedaan worden en aannames benoemd echter, voor ons is dat op dit moment niet genoeg. Het amendement is helder en we kunnen de inhoud van het amendement niet matchen met het voorstel. Uit het voorstel blijkt dat het op dit moment zelfs nog niet lukt om een brief te ontvangen van de provincie die bevestigt dat de gemeente mag risicodragend participeren in deze onderneming.

Dat het bestuur van Cure hard aan het werk is, hebben we vastgesteld in de bijeenkomst van de klankbordgroep. Maar met hard werken alleen zijn we er nog niet.

Toezeggingen blijven toezeggingen zolang ze niet zijn getransformeerd naar feiten. Een aanvraag bij de Europese Investerings Bank is niet hetzelfde als een bevestiging van verstrekken van een lening.

Wat als toezeggingen loze beloftes blijken? Als aannames toch net wat anders uit blijken te pakken? De DGG wil het graag in 1x goed doen. Als dat betekent dat er meer tijd voor nodig is om aan het amendement te voldoen, dan nemen wij dat voor lief. De voorwaarden in het amendement zijn duidelijk. Pas als hier aan voldaan is kan de volgende stap gezet worden.

Natuurlijk hebben we er vertrouwen in dat het bestuur van CURE de voortvarendheid in deze case blijft houden en om dat te benadrukken zeggen wij graag toe dat we de 1e zullen zijn die meedoen, mits aan alle punten uit het amendement feitelijk voldaan is.