Nieuws

De verkiezingen zijn weer voorbij. Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezings-programma waar te maken.-

De verkiezingen zijn weer voorbij. Alle borden zijn weer opgeruimd. Voor de DGG heeft dit voor de komende vier jaar vijf zetels opgeleverd en daarmee zijn we één van de twee grootste fracties (CDA heeft ook vijf zetels) in de gemeenteraad. Twee weken geleden zijn de raadsleden geïnstalleerd. 

Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezingsprogramma waar te maken. Dat begint met de formatie van een nieuw college en het schrijven van een raadsprogramma. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren doen we dit met alle partijen op een open en democratische wijze. De grootste partij (in dit geval het CDA) heeft hierbij het voortouw.

Alle fracties hebben twee weken geleden met een door het CDA aangestelde verkenner gesproken en hun wensen op tafel gelegd. De verkenner heeft hier een samenvatting van gemaakt en de hoofdlijnen eruit gehaald. Nu lopen er twee processen. Aan de ene kant vinden er deze week gesprekken plaats tussen een aantal partijen over de mogelijke vorming van een college en aan de andere kant loopt er een proces om te komen tot een raadsprogramma waaraan alle partijen deelnemen. Volgende week zijn er twee raadsbijeenkomsten de ene om de voortgang van de vorming van een nieuw college te bespreken en de andere om op basis van een eerste concept de invulling van het raadsprogramma nader te bezien.

De DGG doet aan beide processen mee. We hebben onze wensen voor het raadsprogramma ingediend en we praten deze week mee over de mogelijke vorming van een college. Zoals we tijdens de verkiezingen hebben aangegeven hebben we een aantal belangrijke punten die we zeker willen verwezenlijken waarvan de belangrijkste goede wijkontwikkelingsplannen voor alle wijken en zichtbare preventie en handhaving in de wijken zijn.

Tot nu toe lopen de processen goed maar tot op heden zitten we nog in de verkennende fase. Komende weken wordt het serieuzer er zullen knopen doorgehakt moeten worden. Wat komt er in het raadsprogramma en wie komt er in het college om dit uit te voeren. De DGG heeft de steun van vele kiezers gekregen en dat nemen we zeker mee in de gesprekken.