Nieuws

De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.

Resultaten DGG burgerpanel november 2017

De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.

 

In november werden de leden van het DGG burgerpanel vragen voorgelegd de kermis in Geldrop. In het begin van dit jaar heeft het college een rapport aangeboden aan de gemeenteraad waaruit bleek dat het niet goed ging met de kermis in Geldrop de afgelopen jaren. De kermis zat in een neerwaartse spiraal en de raad moest een keuze maken; niets doen, met het risico dat de kermis langzaam zou doodbloeden of extra geld beschikbaar te stellen (€ 35.000) om de kermis weer een boost te geven en het tij te keren. De gemeenteraad heeft gekozen voor het laatste, voor een periode van 2 jaar.

Dit jaar was de eerste keer dat het extra budget gebruikt is en daarom is aan het DGG Burgerpanel gevraagd hoe men tegen de vernieuwde kermis aan kijkt.

 

Van de leden van het DGG burgerpanel heeft 31,9% de kermis in Geldrop de afgelopen jaren regelmatig tot vaak bezocht. 45,5% kwam er soms en 22,6% kwam er nooit. 71,5% van het DGG burgerpanel is van mening dat de kermis in Geldrop in de afgelopen jaren in een neerwaartse spiraal terecht gekomen was. Als oorzaken worden genoemd dat het een aantal keer slecht weer was tijdens de kermis, het een veel te commercieel evenement geworden is en dat de kermis te klein was waardoor het evenement geen sfeer meer had. Een aantal leden van het burgerpanel vindt de kermis gewoonweg niet leuk en te duur.

 

Toch geeft 70% van het burgerpanel aan dat zij waarde hechten aan het voortbestaan van de kermis in Geldrop. Men vindt het voor de jeugd en kinderen een uitje, zeker de jeugd die nog niet zelf naar Eindhoven mogen, maar op deze manier wel samen met vrienden en vriendinnen een uitje hebben. Een aantal leden geeft aan dat de Kermis voor hen niet hoeft maar dat men zich kan voorstellen dat er in Geldrop nog steeds veel mensen waarde hechten aan de kermis.

 

Over de gemeentelijke investering in de kermis is het burgerpanel verdeeld. 45,5% van de leden van het DGG burgerpanel is van mening dat het een goed idee is om te investeren in de kermis maar dat het na 2 jaar wel moet stoppen. 45,5% vindt dat er niet geïnvesteerd moet worden maar dat de kermis zichzelf moet bekostigen.

De burgerpanelleden die voorstander zijn vinden over het algemeen dat de gemeente zou moeten kijken hoe het evenement aantrekkelijker gemaakt kan worden zodat de investering op termijn niet meer nodig is.

De tegenstanders van de investering geven aan dat in plaats van de investering de kermis duurder gemaakt moet worden zodat hij zichzelf bekostigd. De gemeente zou het geld voor de investering beter kunnen besteden aan bijvoorbeeld de bejaardenzorg. Dat is een grote groep in onze gemeente die meer aandacht en faciliteiten nodig heeft.

 

Op de vraag of de kermis voornamelijk een feest is voor kinderen geeft 58,5% aan dat de kermis een feest zou moeten zijn voor alle inwoners van Geldrop.

Sommige leden vinden dat er te veel attracties zijn op het gebied van “gokken” in verhouding tot de overige attracties. Men mist de meer uitdagende activiteiten voor de wat oudere jeugd en de attracties die de gezelligheid en de sfeer verhogen. Kortom de spreiding van activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen zou beter kunnen aldus deze burgerpanelleden.

 

Op verzoek van enkele winkeliers van de Korte Kerkstraat is er enkele jaren geleden voor gekozen om geen attracties meer te plaatsen in de Korte Kerkstraat, dit in verband met zeer sterke omzetdaling voor deze winkeliers tijdens de kermisdagen. Om toch te kunnen uitbreiden en een boost te geven aan de kermis is er afgelopen september voor gekozen om de Meent erbij te betrekken en daar attracties te plaatsen. Op deze manier ontstond er ook een loop via het horeca plein van het ene naar het andere kermisterrein. Een andere optie was geweest om de parkeerplaats naast de kerk (nabij de rotonde) te gebruiken als uitbreidingslocatie. 51,2% van het burgerpanel is het eens met de keuze voor de Meent als uitbreidingslocatie voor de kermis. 16,3% is van mening dat de kermis terug moet naar de Korte Kerkstraat en 11,7% is van mening dat een uitbreiding naast de kerk beter was geweest.

Ook hier lopen de meningen uiteen. 21,8% van de leden van het panel hebben andere ideeën over de indeling die uiteenlopend van een rondje om de kerk tot het betrekken van de Molenstraat in het kermis gebeuren.

Overigens zijn de meeste leden van het burgerpanel van mening dat de kermis uitgebreid mag worden. 16,2% is van mening dat de kermis op de Heuvel uitgebreid mag worden, 21,6% is van mening dat de kermis op beide terreinen (Meent en de Heuvel) uitgebreid mag worden. 32,5% is van mening dat de omvang goed is maar dat er meer “trekkers”op de kermis mogen staan.

29,7% vindt dat de kermis groot genoeg is. Opmerkingen hierbij zijn dat de kermis uitgebreid mag worden zodat het meer kermis wordt. Meer eetgelegenheden ( bijvoorbeeld visstand, braadworst, broodjesstands, kebabkraam, etc.) mogelijk in samenwerking mat de plaatselijke horeca. Eten verbindt naar de mening van een aantal burgerpanelleden. Anderen geven aan dat gezellige zitplekjes om te kunnen zitten en de kinderen toe kijken bijdragen aan een gezelligere sfeer op de kermis. Sommigen vinden de kermis op de Meent wat karig, daar mogen naar hun mening meer attracties komen zodat dit plein aantrekkelijker wordt.

 

Ook over de kinderattracties op het Horeca plein (die er dit jaar enkele stonden) lopen de mening en uiteen. 28,6% van het DGG burgerpanel is van mening dat het aantal kinderattracties op het Horeca plein uitgebreid moeten worden, 51,4% vindt dat het wel prima was zo en 20% is van mening dat deze attracties niet op het Horeca plein thuis horen.

 

Dit jaar was er tijdens de kermis een vuurwerkshow. Meer dan de helft (53,9%) van het burgerpanel is van mening dat een vuurwerkshow niet nodig is. 33,4% vindt het prima dat er een vuurwerkshow is maar dat hij wel veel beter zichtbaar moet zijn vanaf de kermis. 12,7% vindt het prima zo.

 

Tenslotte is aan het burgerpanel gevraagd of zijn zaken zouden willen veranderen aan de kermis in Geldrop. 46,7% van het burgerpanel heeft geen suggesties voor verandering. 4,7% van het burgerpanel geeft hier aan dat voor hen de kermis mag verdwijnen. Door de overige leden worden diverse suggesties gedaan. Zo vinden een aantal leden dat de kermis zou moeten starten op de vrijdagavond. Anderen geven aan dat de kermis veel te passief is en er dus meer actie voor de jeugd zou moeten zijn in de vorm van gelijktijdige activiteiten. Anderen pleiten voor meer attracties op het horecaplein, dat is goed voor horeca en bezoekers. Voor op het kind gerichte attracties zou een prijsverlaging doorgevoerd moeten worden aldus enkele leden.

Tenslotte wordt er nog de suggestie gedaan om de minima in de gemeente mee te laten delen in het kermisfeest door hen op een niet stigmatiserende manier te voorzien van bij voorbeeld een bonnenboekje voor enkele attracties en een versnapering.