Nieuws

De eigenheid van de kernen moet blijven maar wel gelijkwaardig. Het nieuwe mobiele podium moet voor beide kernen onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.

In de commissie Jeugd en duurzaamheid van 11 februari was het voorstel voor een mobiel podium aan de orde. Het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders is om de gemeenschap een evenementenpodium voor multifunctioneel gebruik bieden waardoor het beter mogelijk wordt voor amateurmusici uit onze gemeente zich te presenteren aan het publiek. Daarnaast hoopt he college hiermee meer cultuurbeleving naar het centrum te brengen en daarmee ook de jeugd extra te enthousiasmeren. Bovendien hoopt het College dat met bet gebruik van dit podium extra sfeer wordt gecreëerd in het nieuwe centrum van Mierlo en mogelijk ook in Geldrop.

De DGG is voorstander van een evenementenpodium waardoor er meer optredens kunnen zijn van onze verenigingen in de centra van onze kernen. Ook kunnen het podium, de installatie en de stoelen gebruikt worden bij ander evenementen zoals bij de Meise Mert, het beach volleybaltoernooi op het Horecaplein, Geldrop anders op het cultuurplein bij Hofdael en noem zo nog maar een paar activiteiten in het centrum. Daarom stuit de zinssnede MOGELIJK OOK IN GELDROP de DGG tegen de borst. Dit podium is er voor de hele gemeente en dus net zo goed voor de kern van Mierlo als de kern van Geldrop. Dat Mierlo in het verleden een kiosk had geldt ook voor Geldrop. In beide kernen zijn de kiosken bij herinrichting verdwenen en als vervanging hebben we nu  een verplaatsbaar podium voor beide kernen nodig.

Het voorstel reglement voor het nieuwe podium wordt nergens gesproken over een podium dat in hoofdzaak alleen gebruikt kan worden door muzikale activiteiten uit de kern Mierlo. Dit in tegenstelling het raadsvoorstel waarin dit zelfs met aantallen wordt aangegeven hoevaak het podium in Mierlo gebruikt moet gaan worden. In het voorstel staat minimaal 10 keer per jaar in Mierlo en als er nog ruimte over is mag Geldrop ook aan de beurt komen. De Mierlose stichting die het podium beheert mag dit bepalen.

Ook wordt er in het conceptreglement niet duidelijk aangegeven wat verstaan wordt onder niet commerciële stichtingen die het podium willen huren. Zo moeten de scouting en libertyloop huur betalen voor de huur van het podium. Dit terwijl er veel gemeenschapsgeld in het podium gestoken wordt. Erkende stichtingen en verenigingen zouden daarom in de ogen van de DGG gratis gebruik moeten kunnen maken van het podium. Dat deze gebruikers helpen bij het opbouwen en afbreken van het podium is voor de DGG vanzelfsprekend.

De reacties van het College op de vragen en opmerkingen van de DGG lieten niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is een langgekoesterde wens van de kern Mierlo en derhalve is het podium in eerste instantie alleen voor Mierlose activiteiten. Dat kan toch niet waar zijn!

De DGG betreurt dan ook de antwoorden van het college omdat deze duidelijk aangeven dat het podium in hoofdzaak voor de kern Mierlo is. De DGG heeft het verzoek aan het college gedaan om het conceptreglement aan te passen en meer mogelijkheden in te bouwen voor de kern Geldrop door de gelijkwaardigheid van beide kernen in het reglement te verwerken.