Nieuws

De beheersverordening voorkomt extra werk en extra kosten

De DGG vindt het belangrijk om aan de wettelijke verplichtingen te blijven voldoen m.b.t. de houdbaarheidsdatum van bestemmingsplannen. Hierdoor is er geen financieel risico bij het innen van legeskosten bij bouwaanvragen en blijven we controle houden op de inrichting van onze gemeente. Op dit moment zijn een aantal bestemmingplannen aan het einde van hun geldigheidsduur.

Omdat waarschijnlijk over 2 jaar de nieuwe Omgevingswet in werking treedt en er dan geen bestemmingsplannen meer zullen zijn, ligt het dan ook voor de hand in plaats van een nieuw bestemmingsplan (dat weer voor 10 jaar geldig zou zijn) een andere oplossing te kiezen. Een Beheersverordening is dan een van de mogelijkheden.

Een goed zaak. Nieuwe ontwikkelingen zijn dan weliswaar niet mogelijk, maar de reeds lopende plannen kunnen door gaan en de regelgeving van de bestemmingsplannen kunnen gehandhaafd worden. Tevens biedt dit ambtenaren de mogelijkheid om zich in de periode dat de Beheersverordening van kracht is zich alvast de regelgeving van de Omgevingswet eigen te maken