Nieuws

Ontwerpbegroting 2022 Cure: Wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat in 2022 de kosten voor onze inwoners niet stijgen!

cure 2022

Al deze kostenverhogingen komen op het bordje van onze inwoners.

“Van alle jaren die ik heb mogen meemaken in de politiek van Geldrop-Mierlo is nog nooit een jaar afgesloten waarbij de kosten van het afval binnen de begroting zijn gebleven. Dat baart de DGG zorgen.” Zo begon DGG-raadslid Eric Ketelaars zijn betoog in de raadscommissie Ruimte.

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt in Cure samen met Eindhoven en Valkenswaard voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De begroting van Cure voor 2022 was aan de orde in de raadscommissie Ruimte. De begroting voor 2022 is € 648.00,- hoger dan de werkelijke kosten van 2020 en €220.000,- hoger dan de begroting van 2021. Dit is ten opzichte van de kosten in 2020 maar liefst bijna €900.000,- hoger. Wat zullen de werkelijke kosten van 2021 zijn? Al deze kostenverhogingen komen op het bordje van onze inwoners.

DGG wil de kosten voor de inwoners laag houden!

Het enige antwoord wat de wethouder had op deze constatering van de DGG is dat de kosten in Geldrop-Mierlo laag zijn. Dat klopt en dat wil de DGG graag zo houden maar dat is zeker geen reden om de kosten maar eindeloos te blijven verhogen.

Met de OZB wordt door het college ook al zo’n redenering gehanteerd de kosten voor de inwoners zijn laag dus die kunnen wel eens goed verhoogd worden. De DGG heeft ook tegen deze verhoging van de OZB gestemd.

Kijkend naar de tarieventabel in de begroting van CURE die de procentuele kostenstijging aangeeft dan zien we dat de stijging van de kosten in Geldrop-Mierlo 6,2% is. De hoogste stijging van de drie Cure gemeenten.

Enkele maanden geleden hebben we informatie gezien dat Geldrop-Mierlo het beste scoort wat betreft inzameling. We scheiden als ons afval als geen ander en leveren weinig restafval in. Prima als het om duurzaamheid en milieu gaat maar is een hoger tarief voor de inwoners dan de prijs die we daarvoor betalen? Torenhoge tarieven bij de Milieustraat en dan ook nog een forse stijging voor de afvalinzameling.

Het mag dan wel zo zijn dat de stijging voor een groot deel het gevolg is van niet of nauwelijks beïnvloedbare kosten, maar dan nog. We zien veel te weinig initiatief, innovatie, creativiteit bij Cure om de als maar stijgende kosten he hoofd te bieden.

Wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat de kosten in 2022 voor onze inwoners niet stijgen!

De gemeente kan een zienswijze indienen op de begroting van Cure. De DGG had verwacht dat de huidige situatie en de forse kostenstijging wel tot een kritische gemeentelijke zienswijze zou hebben geleid. Maar niets is minder waar. Een poeslief briefje naar Cure dat het allemaal niet aan Cure ligt. Hebben dit al niet eerder gezien?!? Je zou er bijna medelijden van krijgen. Op deze wijze zien we geen incentive voor de directie van Cure om een stapje extra te zetten. Als we dan terugkijken op de laatste jaren waarin er met nutteloze experimenten veel geld is verspild. Naar een huisvesting van Cure die best een paar tandjes minder kan. Waar is dan de oproep tot innovatie en creativiteit en waarom is de doelstelling niet om in 2022 alles op alles te zetten om de kosten voor onze inwoners eens een keer niet te laten stijgen. 

Als deze concept zienswijze de houding van onze bestuursleden bij Cure weerspiegeld dan mag daar de zaak ook wel eens opgeschut worden. Wat de DGG betreft mag de zienswijze een heel stuk scherper met als uitgangspunt; wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat de kosten in 2022 voor onze inwoners niet stijgen!