Nieuws

Commissievergadering in het teken van Cure

De Commissie Jeugd en Duurzaamheid van november 2018 stond geheel in het teken van Cure, de gemeenschappelijke regeling met Valkenswaard en Eindhoven inzake de afvalinzameling.

Cure voelt zich gedwongen een begrotingswijziging door te voeren gezien de sterk gestegen verwerkingskosten van ons afval in het afgelopen jaar. Maar niet alleen de verwerkingskosten zijn gestegen, er wordt ook veel meer aangeboden op onze milieustraat en dan met name als het gaat om bouwafval. Enerzijds door het aantrekken van de economie en daarmee de impuls op bouwactiviteiten en anderzijds door het oneigenlijk gebruik van de milieustraat door bouw-gerelateerde bedrijven.

 

In de Meerjaren Plan Begroting die afgelopen weken vastgesteld is door de Raad is daar al rekening mee gehouden en hebben we als DGG een kostenverdeling voorgesteld die meer recht doet aan het principe “de vervuiler betaalt”. U heeft het al kunnen lezen in onze beschouwingen.

Ook is, opnieuw, een presentatie gegeven aan de Commissie inzake Renescience, het revolutionaire nascheidingsproject omtrent afval.

 

Mede dankzij de tegenwerpingen van de DGG in eerdere stadia worden nu andere uitgangspunten gehanteerd om dit project van de grond te krijgen met als belangrijkste voorwaarden: géén ondernemerschap door de gemeente en géén risico-lopende verplichtingen omtrent financiering.

 

We blijven onze vinger aan de pols houden en brengen u op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn!