Nieuws

Besluitvorming stappenplan Cure opnieuw uitgesteld.

Onlangs stonden opnieuw de ontwerp-begrotingswijzigingen van Cure (gemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking) op de agenda van de commissie Jeugd en Duurzaamheid. Op de valreep werd daar nog een aanpalend onderwerp aan toegevoegd, namelijk de aanbesteding van een productie-installatie voor groen (bio)gas.

Ondanks een heldere uitleg over de aanbestedingsprocedure door een advocaat namens Cure kon ook nu de DGG niet overtuigd worden van de noodzaak voor deze snelle besluitvorming. We staan immers op het standpunt dat we precies willen weten wat een nieuwe manier van nascheiden, vergisten en gasopwekking gaat betekenen voor de portemonnee van onze burgers.

Er wordt uitgegaan van vertrouwen in deze manier van afvalverwerking maar garanties door CURE en het College blijven achterwege; raar toch? Ook ontbreekt het nog steeds aan een deugdelijke risicoanalyse op financiële gevolgen.

Na een stevige discussie is door de wethouder en Cure toegezegd binnenkort te komen met een risicoanalyse en zullen de vragen omtrent garanties tevens beantwoord worden in een extra commissievergadering. Uiteraard wachten we deze bijeenkomst af alvorens we nieuwe stappen goedkeuren in dit inmiddels zich voortslepend dossier!