Nieuws

DGG stemt voor de gemeentebegroting 2022-2026 waarbij de OZB niet verhoogd wordt.

begroting 2022

Verlaging OZB zou tot een tekort leiden.

DGG heeft voor de gemeentebegroting gestemd die de OZB de komende vier jaar niet verhoogd. En die toch structureel sluitend is. Er was een voorstel om de OZB te verlagen. Echter een verlaging bleek te leiden tot een structureel tekort in de begroting. Dit zou betekenen dat een voordeel voor een deel van de bevolking (de huiseigenaren) zou leiden tot een nadeel voor alle inwoners omdat bij een verlaging van de OZB de gemeente ook gekort wordt op de algemene uitkering die de gemeente ontvangt. De OZB is de laagste van de regio en dat willen de DGG graag zo houden. De DGG is voor lage lasten voor de inwoners en een sluitende meerjarenbegroting voor onze gemeente.