Nieuws

Bedrijven Investeringszone

De Raad heeft een presentatie voorgeschoteld gekregen waarin de BIZ uitvoerig is toegelicht. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en is uitvloeisel van een landelijke wetgeving die, kort gezegd, erop neer komt dat ondernemers die in een bepaald gebied onderlinge afspraken maken om bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen in ‘hun’ gebied niet meer alleen de kosten daarvan hoeven te dragen. Als een bepaald quotum van de ondernemers ‘voor’ is (40%), zijn de overige ondernemers in datzelfde gebied voortaan verplicht daaraan recht evenredig bij te dragen. Zo wordt het zogenaamde meeliften, maar niet financieel bijdragen, door deze ondernemers uitgesloten. Aanleiding van deze presentatie is het plan van een aantal ondernemers in de kern Mierlo om gezamenlijk doelen te gaan stellen en bereiken. Als DGG vinden we de BIZ natuurlijk een prima regeling; we zijn immers groot voorstander van eerlijke verdeling van lasten…