Nieuws

Armoedebeleid: meer geld voor welzijnsactiviteiten

In de Leefkamer van 17 januari stond het rapport over het armoedebeleid in onze gemeente op de agenda. Op de vraag van de DGG of het mogelijk is om de € 100,--, die beschikbaar zijn voor deelname aan welzijnsactiviteiten, te verhogen naar € 200,-- kregen we een ontkennend antwoord. Staatssecretaris Kleinsma heeft echter voor elke gemeente € 100.000,-- klaarliggen om dit wel mogelijk te maken.  De wethouder gaat dit uitzoeken. Wordt vervolgd….