Nieuws

Alleen deelname aan het zonnepanelen als alle aspecten duidelijk zijn en voordeel opleveren voor de inwoners en het milieu.

Het college van B&W stelt voor om als gemeente deel te nemen aan het Zonnepanelen project Zuidoost Brabant. Dit voorstel houdt in dat inwoners van onze gemeente geld kunnen lenen bij de gemeente om zonnepanelen op hun dak te leggen. Indien men dat wil kan het hele proces van voor tot achteren uit handen genomen worden door de gemeente. Het doel is om het de inwoners gemakkelijk temaken zodat er meer mensen besluiten om zonnepanelen te nemen.

Naar aanleiding van het voorstel heeft de DGG een aantal vragen gesteld. Het lijkt wel alsof het ene na het andere projectvoorstel uit de lucht komt vallen als het gaat om duurzaamheid in relatie tot zonnepanelen. En op zich is dat ook niet erg want zonnepanelen en duurzaamheid gaan natuurlijk prima samen dat moge duidelijk zijn.

Maar wat we als DGG graag zien is een integraal plan. Een plan dat voorziet in een gestructureerde aanpak van verschillende projecten op het gebied van duurzame energie. Een dergelijke aanpak ontstaat enkel als je ambities hebt om een doelstelling te bereiken. En die doelstelling ligt er al een tijdje, energieneutraal  in 2040.

Natuurlijk leveren projecten zoals in dit voorstel een bijdrage aan die doelstelling maar voor de DGG is dit slechts een toevalstreffer. Er zou een veel meer gestructureerde aanpak op zijn plaats zijn.

De doelstelling van dit project (600 woningen brengen ongeveer 10.000 m2 zonnepanelen onder de zon) is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het gaat zo allemaal veel te langzaam voor de DGG. Waar blijft het college met haar inventiviteit? Wanneer gaan wij de ambities eens echt zien?

De DGG heeft wel wat voorstellen; wat te denken van het aantal m2 daken van bedrijven en instellingen in onze gemeente. Waarom gaat het college niet, om te beginnen, praten met bedrijven die enorme platte daken in de volle zon hebben liggen? Samen met die bedrijven op zoek naar een win-win situatie? Al dan niet in combinatie met een zonnepanelen collectief.

Een willekeurig voorbeeld: een bekende landbouwmachinefabriek heeft een 3-tal jaren geleden op de plaats van de voormalige tennishallen aan de Nuenenseweg een nieuw gebouw geplaatst met een plat-dak oppervlakte van 17.000 m2. Hier liggen kansen die veel grootschaliger zijn. De DGG roept het college op om ook naar dat soort mogelijkheden te kijken.

Maar waarom alleen zonnepanelen? Omdat dit nu toevallig voorbij komt? Waarom bijvoorbeeld niet pro-aktief projecten initiëren op het gebied van woningisolatie? Ook een beproefde manier om energiebesparing te realiseren. Maak er het duurzaamheidsmodel Geldrop-Mierlo van en laat het kopiëren door de rest van Nederland. Wat de DGG betreft hoeft dáár geen toestemming voor gevraagd te worden.

Maar, we dwalen misschien wat af want het ging om stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen door onze burgers met als belangrijkste motivator ontzorging. Als de burger er niets voor hoeft te doen zegt hij wel ja, is kennelijk de mening van het College.

De DGG is van mening dat hiermee de Geldrop-Mierlose burger ernstig tekort wordt gedaan.  Natuurlijk zien wij graag dat dit project slaagt, mits de voorwaarden voor onze burgers acceptabel zijn. In de volgende ruimtekamer komen we terug op het voorstel als het college aanvullende informatie heeft gegeven.