Nieuws

Aanvullend krediet herinrichting Korte Kerkstraat

In het voorstel voor de Korte Kerkstraat wordt gevraagd om een aanvullend krediet ten behoeve van de inrichting van het openbaar gebied Korte Kerkstraat en een gedeelte Bogardeind. Er wordt extra krediet gevraagd omdat de plannen na de inspraak duurder uitvallen dan begroot.

De DGG juicht het enorm toe dat ook deze fase van start gaat en met name de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. Er is niet alleen veel gesproken met bewoners en ondernemers maar er is ook naar hen geluisterd. Veel elementen uit de ingediende zienswijzen zijn verwerkt in het ontwerp en dat voorziet in een gedragen uitvoering. Een mooi voorbeeld van burger- c.q. ondernemersparticipatie; iets waar we als DGG steeds op aan blijven dringen.

Ook zien we het begrip duurzaamheid duidelijk terug in het ontwerp. Er worden duurzame materialen gebruikt en er komt een nieuw systeem onder de grond om te zorgen dat er meer en beter groen in het plan kan worden ingebracht.

Wij begrijpen dat bijstelling van plannen, en dan met name in verhoging van kwaliteitsniveaus, geld kost.  Omdat we zien dat de gevraagde aanvulling vooral effecten draagt uit ingediende èn gehonoreerde zienswijzen en voor een deel uit de, door de Raad gevraagde, doelstellingen op het gebied van duurzaamheid willen we graag instemmen met de gevraagde aanvulling.

Maar, zoals u de DGG kent, kijken we natuurlijk vooruit. En zien we dat met deze fase de totale herinrichting nog niet compleet is. Er rest na deze fase nog een belangrijke strook, de Heuvel. Om over een tijd, als begonnen wordt met die fase, niet met dezelfde vraag om aanvullend krediet geconfronteerd te worden stellen wij voor om ook dat gedeelte van de begroting maar eens vast door te rekenen en de resultaten te beoordelen. Indexatie is één element maar wij zijn vooral geïnteresseerd wat aanpassingen door zienswijzen vanuit de burgerparticipatie voor effecten op de begroting hebben.