Nieuws

Aanpassing Santheuvel

Na een discussiebijeenkomst, vorig jaar met de gemeenteraad, heeft het college van Burgemeester en Wethouders een plan uitgewerkt, om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de fietspaden aan de Santheuvel te Mierlo.

De fietspaden zijn in slechte staat door de wortelopdruk van de bomen.

Het plan is in de ruimtekamer toegelicht. Het is natuurlijk altijd jammer als er bomen moeten verdwijnen, echter DGG ziet het voorgestelde plan als een goede oplossing, temeer omdat de oplossing 100% gedragen wordt door IVN Mierlo en de Bomenstichting.

Uit het plan blijkt dat er een zeer zorgvuldige afweging is gemaakt bij de totstandkoming van dit plan. Wat de DGG betreft kan het zo snel mogelijk uitgevoerd worden.