Nieuws

Boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” nog steeds verkrijgbaar.

50 jaar dgg

50-jarig bestaan DGG

Op 9 april 2020 bestond de DGG 50 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is dit boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” uitgebracht. De samenstellers van het boek Ton Steenbakkers en Frans Stravers schetsen aan de hand van foto’s, documenten en artikelen uit de krant en huis aan huis bladen een beeld van de Geldropse politiek in de periode van 1970 tot 2020.

Geldrop is inmiddels Geldrop-Mierlo geworden. De eenvoudige raadszaal met de grote raadstafel is heden ten dage een multifunctionele vergaderlocatie. Was de inwoner van de gemeente in 1970 nog grotendeels afhankelijk van de geschreven pers om te vernemen wat er in de politiek besproken werd, in 2020 worden de vergaderingen van de gemeenteraad live gestreamd via internet.

Veranderend tijdsbeeld vastgelegd

In dit veranderende tijdsbeeld speelt zich 50 jaar Geldropse Lokale politiek af. Ook de politiek ontkomt niet aan de veranderingen in de maatschappij, maar een aantal lijnen blijven herkenbaar zoals u zult zien als u deze historie van 50 jaar Democratische Groepering Geldrop doorbladert.

Door alle Corona maatregelen is het in 2020 nauwelijks mogelijk geweest om het 50-jarig jubileum te vieren. Hopelijk biedt 2021 hier meer ruimte voor. Het boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” is nog steeds verkrijgbaar bij de DGG. De kosten bedragen 20 euro. Indien u een exemplaar wilt ontvangen stuur dan een e-mail naar info@dgg-geldrop-mierlo.nl en de DGG zorgt er voor dat u een exemplaar ontvangt.