Politiek door de ogen van de inwoners

 • Word lid

  Wilt u lid worden van de DGG? Meldt u zich vandaag nog aan.

  meld je aan
 • Blijf op de hoogte

  Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

  inschrijven
 • Burgerpanel

  De DGG stelt uw mening op prijs! U kunt zich hier aanmelden.

  lees meer

DGG Nieuws

Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning.11 juni 2019

In zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad overhandigt DGG-fractievoorzitter Frans Stravers de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo aan Wim van de Donk Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dit is de aftrap van de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor...

lees meer

DGG on tour in de wijken van Geldrop10 juni 2019

Zaterdag 15 juni staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in winkelcentrum de Coevering. 

lees meer

Besluitvorming stappenplan Cure opnieuw uitgesteld.3 juni 2019

Onlangs stonden opnieuw de ontwerp-begrotingswijzigingen van Cure (gemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking) op de agenda van de commissie Jeugd en Duurzaamheid. Op de valreep werd daar nog een aanpalend onderwerp aan toegevoegd, namelijk de aanbesteding van een productie-installatie voor groen (bio)gas. Ondanks een heldere uitleg over de aanbestedingsprocedure door een advocaat namens Cure kon ook nu de DGG niet overtuigd...

lees meer

DGG wil meer aandacht voor leefbaarheid in Braakhuizen Zuid2 juni 2019

In de afgelopen commissievergadering werd het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid voorgelegd aan de raad. De DGG vindt dat in dit plan veel aandacht is geschonken aan de gebouwen in de wijk waaronder de kerk. Echter, is een wijkontwikkelingsplan meer dan alleen gebouwen slopen, verplaatsen of opnieuw bouwen. Het gaat om sociale ontwikkeling en meer leefbaarheid in de wijk. DGG is van mening dat in het wijkontwikkelingsplan...

lees meer

DGG voorstander van overeenkomst met Laco28 mei 2019

Afgelopen week heeft de gemeenteraad vergaderd over de toekomst van het zwembad in Geldrop. Dit dossier speelt al enkele jaren, maar een concrete oplossing blijft nog achterwegen. Laco is voor de DGG een proces dat te lang duurt. De inwoners worden erg ongerust en vragen zich af of zij de komende jaren nog gebruik kunnen maken van de zwemvoorziening in onze gemeente. We hebben een prachtig gemeente met fantastische inwoners die het recht hebben om te ontspannen....

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans zet AutoMaatje Geldrop-Mierlo in de bloemen ter gelegenheid van 500 ritten.23 mei 2019

DGG-wethouder Peter Looijmans heeft vrijwilliger Jos, chauffeur van AutoMaatje van het eerste uur, en deelnemer Hennie uit Geldrop in de bloemen gezet ter gelegenheid van de 500ste rit voor ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo. Hennie vraagt regelmaatje een ritje aan en dan combineert ze haar wekelijkse afspraak bij de fysiotherapie graag...

lees meer

Gevaarlijke situatie kruising Gijzenrooiseweg en Laan van Tolkien wordt aangepast.19 mei 2019

Naar aanleiding van haar bezoek aan de wijk Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de overgang van het fietspad naar de weg bij de kruising Gijzenrooijseweg en Laan van Tolkien. De DGG heeft het voorstel gedaan om de belijning op de weg verder door te laten lopen. De gemeente betreurt het dat de huidige inrichting van de weg voor gevaarlijke situaties zorgt. Ze nemen daarom het voorstel over om een markering aan te brengen op het wegdek. Dit is wat de gemeente...

lees meer

DGG had het liever anders gezien maar UMTS antennes Mierloseweg worden niet verplaatst19 mei 2019

In februari 2019 heeft de DGG vragen gesteld over de UMTS antennes op het appartementengebouw op de hoek van de Mierloseweg en de van der Puttstraat. Er is sprake van twee antennes: een antenne die geheel aan de Mierloseweg is gelegen en voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningsvrij plaatsen van een UMTS-antenne. En een antenne gelegen op de hoek van de Mierloseweg en de Van der Puttstraat die op dit moment niet voldoet omdat de afstand van voorgevel...

lees meer

Gemeente gaat in overleg over onveilige verkeerssituatie Hulst18 mei 2019

Enige tijd geleden stelde de DGG vragen over de verkeerssituatie op Hulst tussen de Vlier en Elsbroekpad. Naar aanleiding van deze vragen zijn verschillende acties uitgevoerd. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners over de situatie. Ook zijn er door de gemeente snelheidsmetingen uitgevoerd....

lees meer

Overlast honden uitlaatroute rond de vijver aan de Laan van Tolkien.17 mei 2019

Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners tijdens het bezoek van de DGG aan Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de honden uitlaatroute bij de waterpartij aan de Laan van Tolkien. Het voorstel van de DGG was om de uitlaatroute te verleggen. In haar antwoord geeft de gemeente aan dat de route bij de vijver inderdaad een aangewezen...

lees meer

Er komt een nieuw plan voor het parkeerterrein bij het gemeentehuis (de Meent)6 mei 2019

De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor de herinrichting van de Meent, deels Hofstraat en de huidige en toekomstige ventweg aan de Mierloseweg. De toekomstige ventweg loopt naast het gemeentehuis en verbindt de Hofstraat in één richting met de Meent. Het plan is in januari in de inspraak geweest en er zijn bijeenkomsten...

lees meer

Kamergewijze bewoning niet meer toegestaan in de wijken3 mei 2019

In de commissie ruimte waren de uitgangspunten voor kamergewijze bewoning en woningsplitsing in onze gemeente aan de orde. Tijdens de commissievergadering maakten twee inwoners van onze gemeente van hun inspreekrecht gebruik. Zij wezen de raadleden op de nadelen van kamergewijze bewoning. De overlast die zij ondervonden van dit type kamerverhuur en de verpaupering die dreigde...

lees meer

DGG vindt Ons Platform TV een goed initiatief maar wil scherp kijken naar de kosten en opbrengsten voor Geldrop-Mierlo29 april 2019

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is door de raad bij de raming voor het Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten de financiering voor 2020 en verder af te laten hangen van een in het eerste kwartaal 2019 op te stellen evaluatie. De evaluatie zou met een presentatie toegelicht worden echter de presentatie bleek een commercieel verhaal te zijn van Ons Platform TV. De DGG heeft aangegeven dat belang wordt gehecht aan digitale middelen...

lees meer

DGG heeft kritiek op begrotingswijziging afvalverwerking CURE28 april 2019

Afgelopen week is in de Commissie Jeugd en Duurzaamheid een nieuw voorstel tot begrotingswijziging van CURE (afvalverwerking) behandeld. In het voorstel zijn enkele reële kostenstijgingen verwerkt maar dat is niet het enige. Met deze begrotingswijziging wordt tegelijkertijd opnieuw een (financiële) stap gezet in het project RENESCIENCE, een vorm van afvalverwerking via...

lees meer

DGG feliciteert alle gedecoreerden in Geldrop-Mierlo27 april 2019

De DGG heeft respect voor iedreen die een positeive bijdrage levert aan de samenleving in Geldrop-Mierlo. En daarom feliciteerd de DGG alle gedecoreerden in Geldrop-Mierlo. Geldroppenaren en Mierlonaren om trots op te zijn!

lees meer

Omwonenden willen nieuw plan voor de herinrichting de Meent 23 april 2019

Komende commissie Ruimte staat de herinrichting van parkeerterrein de Meent achter het gemeentehuis op de agenda. De DGG is nog niet tevreden over het plan. De DGG vindt dat de helft van het plein ingericht moet worden als gratisparkeren met een blauwe zone zodat bezoekers aan het gemeente huis hier twee uur gratis kunnen parkeren. De omwonenden zijn ook niet tevreden. Zij vinden dat de...

lees meer

DGG aanwezig bij informatieavond wijkontwikkeling Braakhuizen Zuid.20 april 2019

DGG was aanwezig op de informatieavond over de wijkontwikkeling in Braakhuizen Zuid waar de gemeente samen met de inwoners van de wijk liet zien wat voor initiatieven er genomen zijn om de wijkontwikkeling van de grond te krijgen. De DGG vindt dat dit een fantastisch initiatief is dat veel kansen biedt om de wijk meer leefbaar te maken. de DGG ondersteunt dit natuurlijk van harte en dit gaan we in meer wijken realiseren als het aan de DGG ligt. .

lees meer

DGG fractie stelt vragen over gevaarlijke situatie op de laan van Tolkien.17 april 2019

TIJDENS HET BEZOEK VAN DE DGG-FRACTIE AAN GENOENHUIS werd de DGG door een aantal wijkbewoners gewezen op een paar opmerkelijke situaties in het gebied. De situaties zijn naar de mening van de DGG-fractie eenvoudig te verbeteren.  Het gaat om de overgang van het fietspad naar de weg. Deze overgang is zeer kort en...

lees meer

Bewoners klagen over onveilige verkeerssituatie Hulst10 april 2019

Bewoners van Hulst hebben de DGG benaderd over de onveilige verkeerssituatie tussen de Vlier en het Elsbroekpad. De weg is ingericht als een 30 kilometer zone maar er wordt veel te hard gereden. Frans Thijssen is polshoogte gaan nemen en ondervond aan den lijve hoe hard er gereden wordt. Dit is goed te zien op zijn facebook filmpje. De DGG is voorstander van veiligheid in de wijken. Daar hoort ook verkeersveiligheid bij. De DGG gaat...

lees meer

De molenaars van korenmolen ’t Nupke’ maken bezwaar tegen plan Topa in verband met windbelemmering rondom de molen.4 april 2019

Molens zijn monumenten die de identiteit van grote delen van het Nederlands landschap bepalen. Alleen daarom al verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden. Molens zijn bovendien levende monumenten, iets wat zeer zeker geldt voor ’t Nupke, de enig overgebleven molen in Geldrop. Deze vervult ook een zeer belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de Gemeente Geldrop-Mierlo, getuige ook de vele...

lees meer

DGG fractie on tour in Genoenhuis31 maart 2019

Op zaterdag 30 maart was de fractie van de DGG weer on tour. Dit keer was het de beurt aan de wijk Genoenhuis. De stand van de DGG was opgebouwd op de parkeerplaats voor de Albert heijn. Van daar uit trokken de fractieleden de wijk in om met bewoners te spreken.  Voor de winkels spraken de fractieleden van de DGG met inwoners over de zaken die hen bezighielden. Glasvezel...

lees meer

DGG stelt vragen over mogelijk gevaarlijke bomen bij Beneden Beekloop school20 maart 2019

Naar aanleiding van de vragen van de DGG over de veiligheid van bomen in onze gemeente heeft de fractie het bericht bereikt dat er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie bij de Nutsschool Beneden Beekloop.  Achter de school staan drie uit de kluiten gewassen Balsempopulieren. Er wordt geschat dat ze ruim 50 jaar oud zijn (net als de school). Populieren zijn snelgroeiende...

lees meer

Reclamebeleid en reclameverordening niet door naar besluitvorming18 maart 2019

In 2016 is de Beleidsnota Reclame en Terrassen vastgesteld. Bij vaststelling is afgesproken dat de beleidsnota één jaar na vaststelling zou worden geëvalueerd. De tweede helft van 2016 en 2017 zijn gebruikt om ervaring op te doen met het vastgestelde beleid. In 2018 is de evaluatie opgepakt en op basis daarvan is gekozen voor een nieuwe opzet:  de reclameverordening. Niet naar besluitvorming Op 18 maart 2019 was deze nieuwe verordening aan de orde...

lees meer

DGG stelt vragen over onveilige situatie Helze / Wielewaal14 maart 2019

De afgelopen tijd zijn er in het gebied Helze Wielewaal meerdere malen bomen omgewaaid tijdens harde windstoten c.q. stormen. Afgelopen week nog met bijna fatale afloop. De DGG ontvangt veel signalen van verontruste burgers aangaande deze feiten. De DGG is van mening dat een preventieve oplossing voorrang behoeft. Daarom heeft de DGG afgelopen woensdag 13 maart 2019...

lees meer

DGG helpt leerlingen van het Strabrecht College bij het ontdekken van de lokale politiek12 maart 2019

Op 1 april wordt er op het Strabrecht College een nieuw project gestart voor de mavo 3 leerlingen. De leerlingen nemen een kijkje in de lokale politiek en vergaren kennis over maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. De DGG omarmt dit initiatief en helpt als lokale partij graag mee om de leerlingen vroegtijdig te betrekken bij de lokale politiek. De aftrap wordt gedaan door de wethouder Rob van Otterdijk (GoenLinks) en raadslid Ton van Happen (D66)....

lees meer

DGG nog niet akkoord met de nieuwe kernwaarden voor het sociaal domein.1 maart 2019

Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van februari 2019 zijn de nieuwe concept kernwaarden voor het sociaal domein voor de gemeente Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Omdat de vraag aan de fracties is gesteld of men het eens is met de gepresenteerde kernwaarden heeft de DGG-fractie een notitie geschreven. De DGG ziet dat de concept kernwaarden voor het sociaal domein nog onvoldoende...

lees meer uw mening

DGG stelt vragen over opzichtige plaatsing UMTS masten aan de Mierloseweg17 februari 2019

Onlangs zijn er op zeer opzichtige wijze UMTS-masten geplaatst op een appartementencomplex aan de Mierloseweg. Voorheen stonden deze masten op het dak van het oude Tweka gebouw opgesteld op een wijze dat ze bijna geheel aan het zicht ontnomen werden. Nu staan ze op de hoeken van het gebouw volledig in het zicht en hebben...

lees meer

De eigenheid van de kernen moet blijven maar wel gelijkwaardig. Het nieuwe mobiele podium moet voor beide kernen onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.16 februari 2019

In de commissie Jeugd en duurzaamheid van 11 februari was het voorstel voor een mobiel podium aan de orde. Het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders is om de gemeenschap een evenementenpodium voor multifunctioneel gebruik bieden waardoor het beter mogelijk wordt voor amateurmusici uit onze gemeente zich te presenteren aan het publiek. Daarnaast hoopt he college...

lees meer

DGG wil dat CliëntenPlatform Mimima haar mening geeft over Senzer15 februari 2019

Drie organisaties - Werkplein Regio Helmond (een samenwerkingsverband van regionale sociale diensten van de gemeenten), Werkgeversplein Regio Helmond (initiatief van en voor werkgevers) en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening) - zijn opgegaan in één nieuwe organisatie. Deze organisatie is Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Geldrop-Mierlo is één van...

lees meer

DGG KOMT OP VOOR BEWONERS LAARSTRAAT. 9 februari 2019

Na jaren braak te hebben gelegen en langzaam te verpauperen ligt er eindelijk een voorstel voor bebouwing van het voormalige TOPA-terrein op de hoek Laarstraat - Bogardeind. Een voorstel in de vorm van een bouwplan dat voorziet in een appartementencomplex van minimaal 27 woningen in een 4-tal bouwlagen en een half-ondergrondse parkeergarage. Een bouwplan wat, op zijn zachtst gezegd, sterke associaties oproept met bebouwing aan de...

lees meer

DGG wil een Actieplan Jongeren!7 februari 2019

Ook voor jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, sportclubs, etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden, maar met een positieve insteek: jongeren verdienen...

lees meer

Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren6 februari 2019

De DGG heeft tijdens de verkiezingen geopperd om de jongeren meer te betrekken bij maatschappelijke kwesties die zich afspelen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bovendien heeft de DGG een voorstel mee ingediend om een jongerenraad te laten installeren die gevraagd en ongevraagd advies uit gaat brengen aan de raad. Hiermee worden de jongeren meer geprikkeld voor de lokale politiek. Het eerste advies van de jongerenraad heeft betrekking op het aantrekkelijker maken van de...

lees meer

Sportvisie vastgesteld11 december 2018

In de gemeenteraad werd op 27 november de sportvisie ingediend waarna dit adviesrapport op 10 december door een ruime meerderheid werd goedgekeurd. In deze sportvisie werden er een aantal doelen aangehaald, waaronder het bevorderen van de gezondheid, beweging door de inwoners, het stimuleren van de sociale participatie en het bevorderen van...

lees meer

Verschillende alternatieven onderzoeken voor een zwemvoorziening in Geldrop-Mierlo.30 november 2018

In de commissievergadering stond “De Smelen” weer eens op de agenda. In een voorgaande vergadering was afgesproken dat de subsidie aan Laco niet meer zou worden verlengd. Nu bleken veel partijen toch weer bereid om die subsidie tot september te verlengen. De DGG is van mening dat het afgelopen moet zijn om geld in de bodemloze...

lees meer

Commissievergadering in het teken van Cure28 november 2018

De Commissie Jeugd en Duurzaamheid van november 2018 stond geheel in het teken van Cure, de gemeenschappelijke regeling met Valkenswaard en Eindhoven inzake de afvalinzameling. Cure voelt zich gedwongen een begrotingswijziging door te voeren gezien de sterk gestegen verwerkingskosten van ons afval in het afgelopen jaar. Maar niet alleen de verwerkingskosten zijn gestegen, er wordt ook veel meer...

lees meer

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid18 november 2018

Via een brief vooraf en tijdens een mondelinge uitleg in de commissievergadering werd de vergadering op de hoogte gesteld van het stopzetten van de medewerking met het bureau “Stout” dat het buurtontwikkelingsplan voor Braakhuizen Zuid zou gaan maken. De gemeente neemt hier nu zelf de...

lees meer

DGG in gesprek met de inwoners in Centrum Geldrop28 oktober 2018

Op zaterdag 27 oktober was de gehele fractie van de DGG in het centrum van Geldrop onderweg om te spreken met de inwoners. De DGG kraam stond op de Heuvel opgesteld en hier konden belangstellenden meer informatie krijgen over de gemeentebegroting voor de komende jaren. Daarnaast lieten de fractieleden en de DGG-wethouder door het centrum en spraken zij met inwoners...

lees meer

DGG in gesprek met inwoners over de gemeentebegroting20 oktober 2018

Komende zaterdag 27 oktober staat de DGG-fractie in het dorp met haar nieuwe DGG kraam. Thema van deze keer is de meerjaren programma begroting 2019-2022. De gemeentebegroting kent in 2019 een tekort van rond de 9 ton. Bovendien wordt het vastrecht voor het afval dat ieder huishouden in de gemeente betaald met 40% verhoogd. De DGG is benieuwd wat de inwoners ervan...

lees meer

Nieuw college presenteert Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 “Trots op nieuwe ontwikkelingen”.8 oktober 2018

Op maandagavond 8 oktober presenteerde het nieuwe college van DGG, CDA, DPM en GroenLinks haar eerste begroting. De opzet van deze begroting is aangepast. Hiervoor is gekozen om de manier van werken inzichtelijk te maken en tegelijkertijd het Kernakkoord te verwerken in de begroting. Er is bewust gekozen om te investeren. Dit leidt tijdelijk tot een tekort in het gemeentelijke budget. Daarbij is aangetekend dat de begrote tekorten op het sociaal domein nu zijn weggewerkt....

lees meer

Het beeld van de vrouw met de auto komt terug!28 juli 2018

Onze vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het beeld van de vouw met de auto (Grenzeloos) en de reacties van veel inwoners van Geldrop hierop hebben geholpen! De wethouder heeft toegezegd dat het beeld op zijn oude plek teruggezet gaat worden. Het bord voor de textielroute komt ergens anders te staan! Zie dit nieuwsbericht: https://www.youtube.com/watch?v=CBFRtSgHE1E

lees meer

DGG stelt vragen over verdwijnen Beeld van vrouw met auto (Grenzeloos) van Carla Rump.25 juli 2018

Onlangs is aan de Molenstraat een zuil geplaatst in het kader van het thema verbinden (de textielroute) in het centrum van Geldrop. Deze zuilen zijn ook op andere locaties in het centrum geplaatst. Het bijzondere aan de locatie aan de Molenstraat is dat deze zuil exact op de plaats van het beeld van de vrouw met auto (Grenzeloos) geplaatst is. Dit kunstwerk van Carla Rump heeft hiervoor moeten wijken....

lees meer

DGG Wethouder Peter Looijmans opent samen met Voorzitter Rene van Eck de samenloop voor hoop9 juni 2018

9 en 10 juni 2018 vindt de tweede Samenloop voor Hoop Geldrop-Mierlo plaats. De opbrengsten van deze 24-uurs loop komen ten goede aan de strijd tegen kanker. DGG-wethouder Peter Looijmans opende samen met Samenloop voorzitter René van Eck de activiteit door de eerste ronde voorop te lopen. Peter heeft zelf van dichtbij meegemaakt hoe deze slopende ziekte het leven kan beïnvloeden. In zijn toespraak tijdens de opening ceremonie refereerde hij nog aan het feit dan zijn vrouw Daan...

lees meer

Claudia Aarts, oud-raadslid van de DGG, geridderd4 juni 2018

Op 4 juni 2018 ontving Claudia Aarts, oud-raadslid van de DGG uit handen van de burgemeester van Geldrop-Mierlo een koninklijke onderscheiding voor 12 jaar raadslidmaatschap. Aan het einde van de vorige raadsperiode liet Claudia Aarts weten niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Dit betekende dat ondanks het feit dat zij op de kieslijst van de DGG stond ze niet meer terug kam in de gemeenteraad. Omdat zij 12 jaar (drie...

lees meer

Peter Looijmans namens de DGG benoemd tot wethouder van Geldrop-Mierlo4 juni 2018

Tijdens de drukbezochte raadsvergadering van 4 juni 2018 werden de nieuwe wethouders van Geldrop-Mierlo officieel geïnstalleerd. Peter Looijmans van de DGG was van 2014 tot medio 2016 raadslid namens de DGG. Daarvoor was hij fractievoorzitter van OGM. Die partij fuseerde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met DGG. Geboren en getogen...

lees meer

Kernakkoord ondertekend door college partijen23 mei 2018

Vanavond (23 mei) hebben de vier college partijen hun gezamenlijke kernakkoord ondertekend en daarmee hun samenwerking voor de komende vier jaar officieel bekrachtigd. Onder het toeziend oog van alle raadsleden en fractieassistenten van de collegepartijen werd op 23 mei het kernakkoord op het horecaplein ondertekend door de fractievoorzitters en de beoogd wethouders van de college...

lees meer

Voorgenomen behandeling bestemmingsplan Jonkvouw leidt tot commotie op Zesgehuchten13 mei 2018

Komende maandag 15 mei staat het bestemmingsplan de Jonkvrouw op de agenda van de ruimtekamer. Vanuit verschillende geledingen in Zesgehuchten is bezwaar geuit tegen het feit dat deze behandeling slechts enkele dagen vooraf (de woensdag voor hemelvaart) bekend gemaakt is. Hierdoor hebben verschillende belanghebbenden te weinig tijd om zich voor...

lees meer

DGG kiest voor kandidaat wethouder van buiten de raad.6 mei 2018

Nu de onderhandelingen over een nieuw college voor Geldrop-Mierlo in een laatste fase terecht zijn gekomen heeft de DGG zich op basis van de beschikbare portefeuille beraden over de wethouder kandidaat die zij naar voren wil schuiven. In de pers werd veelvuldig Ton Steenbakkers genoemd als kandidaat maar de DGG heeft altijd gesteld dat de kandidaat zou moeten passen bij de portefeuille die de DGG zou krijgen toebedeeld. Er waren binnen de partij meerdere...

lees meer

Geslaagde Broakese Kermes verdient ondersteuning.15 april 2018

De Broakese Kermes, een heel goed initiatief uit de wijk Braakhuizen Zuid om te laten zien dat ´verbinden´ helemaal niet moeilijk is. Als DGG ondersteunen we van zulke acties van harte. Perfect moment om de wijk met elkaar te laten verbinden. Zulke initiatieven moeten we promoten en vergoten. Dit zorgt voor draagvlak...

lees meer

DGG praat verder met CDA, GL en DPM over coalitievorming.14 april 2018

Na de verdiepende gesprekken van afgelopen week is besloten om met vier partijen gezemenlijk verder te praten over de mogleijke vorming van een nieuw College en een nieuwe coalitie. De gesprekken vinden plaats tussen DGG, CDA, Groen Links en DPM. De gesprekken staan onder leiding van Frank Dieters die door het CDA is gevraagd om op te treden als formateur.

lees meer

De verkiezingen zijn weer voorbij. Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezings-programma waar te maken.-9 april 2018

De verkiezingen zijn weer voorbij. Alle borden zijn weer opgeruimd. Voor de DGG heeft dit voor de komende vier jaar vijf zetels opgeleverd en daarmee zijn we één van de twee grootste fracties (CDA heeft ook vijf zetels) in de gemeenteraad. Twee weken geleden zijn de raadsleden geïnstalleerd.  Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezingsprogramma waar te maken....

lees meer

Nieuwe fractie DGG23 maart 2018

Vandaag is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Voor de raadsperiode 2018-2022 bestaat de fractie van de DGG uit Frans Stravers (fractievoorzitter), Henk Dielis, Dirk van Weert, Eric ketelaars en Serkan Yarangümeli. De fractie heeft gisteren al haar eerste vergadering gehad en is al aan het werk voor de inwoners van Geldrop-Mierlo.

lees meer

DGG haalt 5 zetels in de gemeenteraad22 maart 2018

De DGG heeft bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 5 zetels gehaald. Alle kandidaten van de DGG bedanken de inwoners van Geldrop-Mierlo die hun stem op de DGG uitgebracht hebben. Omdat bij de DGG geldt dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen is het vandaag nog een spannende dag. In de loop van de dag zal bekend worden hoeveel voorkeursstemmen elke kandidaat gehaald heeft.

lees meer

Lijsttrekkers debat vanaf 18 maart op lokale omroep18 maart 2018

Op initiatief van alle lijsttrekkers heeft er afgelopen donderdag 15 maart een lijsttrekkersdebat plaatsgevonden in het gebouw van Studio040 in Eindhoven. De tijd was te kort om een publieksevenement te organiseren en daarom is besloten om zonder publiek een debat op te nemen in de studio van lokale omroep Studio040. Het debat wordt vanaf zondagavond 18 maart om 18.15 uur ieder uur uitgezonden bij Studio040.

lees meer

DGG op campagne17 maart 2018

Het was afgelopen zaterdag druk in de Coevering. Veel partijen waren op campagne. De DGG had voor deze zaterdag haar keuze laten vallen op Winkelcentrum de Coevering. Naar eerder in het centrum van Geldrop en op andere plaatsen in onze gemeente campagne gevoerd te hebben stonden de stands van de DGG deze keer opgesteld in de Coevering. Ook voor de Coevering heeft de DGG een aantal programmapunten en deze in de huis aan huis folder...

lees meer

Vrouwen en mannen op de lijst van de DGG15 maart 2018

Bij de DGG bepaald de kiezer wie er in de raad komt. Als sinds de oprichting van de DGG wordt de regel gehanteerd dat de kandidaten met de meeste stemmen namens de DGG in de raad komt. Dus ook al staat een kandidaat lager op de lijst als hij of zij de meeste stemmen haalt is de zetel voor deze kandidaat. Daarom...

lees meer

DGG op bezoek bij de ZLTO18 februari 2018

Binnen Geldrop-Mierlo spelen vele zaken in het buitengebied en bij onze agrarische ondernemers. Het is van belang dat er perspectief blijft voor de agrarische sector. Ook in de toekomst kunnen zij een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Op 17 februari waren de raadsfracties uitgenodigd om op bezoek te komen bij een aantal van de agrarische bedrijven binnen onze gemeente. Raadslid Eric Ketelaars en fractie assistent Frans Thijssen waren er...

lees meer

Verkiezingen worden zichtbaar.17 februari 2018

De verkiezingen worden nu echt zichtbaar. Afgelopen zaterdag 17 februari waren bijna alle partijen bij elkaar op de gemeente werf om de verkiezingsborden te beplakken. Resultaat 14 beplakte borden die komende week geplaatst worden in onze gemeente. Voor de DGG bestond de plakploeg uit Frits van den Einden en lijsttrekker...

lees meer

Kempische Heideschapen op de rotonde bij de A677 februari 2018

Op dinsdag 6 februari onthulde wethouder Hoekman vijf levensgrootte Kempische Heideschapen op de rotonde aan het Bogardeind bij de A67 in Geldrop. Het kunstwerk werd geplaatst in opdracht van de gemeente. Dit kunstwerk is gemaakt om de identiteit van de gemeente te versterken. Al van oudsher zorgden in de omgeving van Geldrop...

lees meer

Succesvolle infomiddag kandidaten Jongerenraad1 februari 2018

Op 31 januari zijn de eerste kandidaten voor de Jongerenraad bij elkaar gekomen. Zij kregen meer informatie over de Jongerenraad en hun rol als adviesvanger.  Rol van de Jongerenraad Fractieassistent Serkan Yarangümeli legde aan de jongeren uit wat de gemeenteraad van hen verwacht en welke vragen de Jongerenraad kan...

lees meer

DGG wil al het verkeer van Horecaplein31 januari 2018

Binnenkort wordt de Heuvel in het centrum van Geldrop opnieuw ingericht. Hiervoor zijn twee optie in de inspraak gebracht. De DGG vindt het plan niet goed en wil er opnieuw over praten. Daarom dient zij samen met D66 een motie in.   Voor sommige dingen krijg je maar één keer een kans. Voor sommige dingen krijg je maar één kans, dat geldt zeker voor de inrichting van de Heuvel. De DGG is teleurgesteld in het gebrek...

lees meer

Eric Ketelaars vraagt aandacht voor veilige oversteekplaats bij Kuhn18 januari 2018

De Commissaris van de Koning, Wim van den Donk, en het volledige College van B&W inclusief Gemeentesecretaris was op 18 januari op werkbezoek bij Kuhn. Geen betere gelegenheid om hen te laten ervaren hoe het is om over te steken tussen twee bedrijfslocaties, de Nuenenseweg loopt er namelijk precies midden tussendoor, zonder een veilige oversteekplaats. Als bedrijf heeft Kuhn laten zien dat ze veiligheid, in alle opzichten, enorm belangrijk vinden...

lees meer

Er kan er maar één de lijstduwer zijn.29 december 2017

Het fenomeen van de lijstduwer is genoegzaam bekend. De lijstduwer staat op de laatste plaats van de kieslijst en is een persoon die binnen de partij en het openbaar bestuur een belangrijke rol heeft gespeeld. Lijstduwers ondersteunen de lijst maar hebben zelf geen ambitie om in de raad te gaan zitten.   De DGG beschikt over een aantal kandidaat-lijstduwers. Allemaal DGG leden die voldoen aan de criteria voor het lijstduwerschap....

lees meer

Zwemmen doe je het liefst samen14 december 2017

Een eigen zwemvoorziening in Geldrop is de wens van veel Geldroppenaren. Ook de DGG is een groot voorstander van een eigen zwemvoorziening in Geldrop. Liefst met een binnen- en buitenbad. Om dit voor de lange termijn te garanderen heeft de gemeenteraad eind 2016 besloten om samen met LACO (eigenaar van de Smelen) aan de inwoners te gaan vragen hoe deze toekomstige zwemvoorziening er uit zou moeten zien. Eind 2017 (nu dus)...

lees meer

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!29 november 2017

In de ruim vijfenveertig jaar van haar bestaan heeft de DGG zich voortdurend ingezet om een politieke partij te zijn ván, maar vooral vóór de inwoners van Geldrop-Mierlo. Actief en betrokken bij verenigingen, het concreet helpen van mensen met problemen, een grote inbreng bij de politieke...

lees meer

De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.18 november 2017

Resultaten DGG burgerpanel november 2017 De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.   In november werden de leden van het DGG burgerpanel vragen voorgelegd de kermis in Geldrop. In het begin van dit jaar heeft het college een rapport aangeboden aan de gemeenteraad waaruit bleek dat het niet goed ging met de kermis in Geldrop de afgelopen jaren. De kermis zat in een neerwaartse spiraal en de raad moest een...

lees meer

Ergernissen……..6 november 2017

Het college waarvan twee landelijke partijen de hoofdmoot vormen komen met “mooie” voorstellen in de begroting voor 2018. Waarschijnlijk dankzij het feit dat zij grote voorstander zijn van een nieuwe afvalfabriek die kapitalen kost en waarvan het rendement nog lang niet duidelijk is, zal het vastrecht volgend jaar...

lees meer

Voldoende inspraak in beeldkwaliteitsplannen 1 oktober 2017

In de Ruimtekamer van 11 september jl. zijn zogenaamde Beeldkwaliteitsplannen voorgelegd aan de Raad. Het betrof twee locaties; het terrein van de voormalige school “De Bron” aan de Willem Barentszweg in de Coevering, en het gebied Luchen Noord deelgebied 2 in de kern Mierlo. Op zich mooie...

lees meer

Bedrijven Investeringszone1 oktober 2017

De Raad heeft een presentatie voorgeschoteld gekregen waarin de BIZ uitvoerig is toegelicht. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en is uitvloeisel van een landelijke wetgeving die, kort gezegd, erop neer komt dat ondernemers die in een bepaald gebied onderlinge afspraken maken om bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen in ‘hun’...

lees meer

Nieuwe bestemmingplan Tweka goedgekeurd30 september 2017

Aan de Raad is gevraagd om het bestemmingsplan Twekaterrein vast te stellen. Dit terrein is een van de inbreidingslocaties die hard toe is aan een grondige opknapbeurt. Op dit terrein, waar zovele Geldroppenaren vroeger de kost verdienden met het vervaardigen van voornamelijk badmode, is een woningbouwproject voorzien waarbij een aantal markante zaken gespaard blijven en een prima bestemming...

lees meer

Veel groen in het Centrum van Geldrop30 september 2017

Aan de Raad is een presentatie gegeven door de ‘Groen-ambtenaren’ van onze Gemeente. Uitvoerig werd ingegaan op het groen in het centrum van de kern Geldrop. Wat al gedaan is, wat er nog gaat gebeuren en waar rekening mee gehouden moet worden. Op kritische vragen van de DGG waarom de toegangswegen, en dan met name Heggestraat en Bogardeind, naar het centrum niet meer aandacht krijgen met betrekking tot ‘groen’ bleef de wethouder vaag. Er werd...

lees meer

Frans Stravers Lijsttrekker DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018.17 september 2017

Op 14 september heeft de ledenraad van de DGG Frans Stravers aangewezen als lijsttrekker van de DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het is de derde keer dat Frans Stravers de lijst van de DGG aanvoert. “De fractie van de DGG heeft Frans voor gedragen aan de ledenraad”, aldus DGG voorzitter Carolina Blok. “De ledenraad van de DGG is unaniem van mening dat Frans de beste keuze is...

lees meer

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!17 juli 2017

De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. Tijden veranderen, nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Daar moeten we op inspelen. Daar waar we bedreigingen zien moeten we ze het hoofd bieden, daar waar we kansen zien moeten we ze grijpen. Op die manier houden we onze gemeente bij de tijd en blijft het een fijne plek om te wonen. We noemen hier een paar voorbeelden waar de DGG graag samen met de inwoners aan wil werken. Innovatie en maatschappelijke ontwikkeling Geldrop-Mierlo ligt in de...

lees meer

Huisvesting scholen Skandia15 juni 2017

De schoolbesturen in Geldrop willen in de Skandia eigenlijk ieder een eigen nieuw schoolgebouw. De Eenbes wil haar school een echt wijkgebouw laten zijn, dat na lestijden ook voor activiteiten van en in de wijk open is. Het Nut wil niet in één gebouw. De gemeente wil één gebouw realiseren voor beide scholen, maar de geschiedenis in Geldrop heeft geleerd dat dit niet zo maar werkt. Als we de geschiedenis induiken en de samenwerking...

lees meer

Extra waterberging Laan van Tolkien15 juni 2017

In de Laan van Tolkien is in 1998 een serie woningen gebouwd met een inpandige garage onder de woning. Gebleken is dat deze garages, ondermeer door de klimaatsverandering (zeer zware regenbuien), steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast. De afgelopen decennia is op verschillende manieren met beperkte ingrepen geprobeerd een oplossing hiervoor...

lees meer

Aanpassing Santheuvel15 juni 2017

Na een discussiebijeenkomst, vorig jaar met de gemeenteraad, heeft het college van Burgemeester en Wethouders een plan uitgewerkt, om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de fietspaden aan de Santheuvel te Mierlo. De fietspaden zijn in slechte staat door de wortelopdruk van de bomen. Het plan is in de ruimtekamer toegelicht. Het is...

lees meer

Kadernota armoedebeleid15 juni 2017

De nieuwe kadernota armoedebeleid is positief van opzet, maar de DGG is benieuwd naar de werkelijke uitvoering van het een en ander. Er is meer aandacht voor de voorliggende problemen, maar wordt de echte armoede hiermee ook echt aangepakt? Terecht wordt gesignaleerd dat de gemeente er al veel aan gedaan heeft om de betrokken burgers hulp...

lees meer

Stichting Huurderbelangen vraagt de raad om hulp in hun streven naar de afschaffing van de verhuurdersheffing. 31 mei 2017

De stichting huurderbelangen Geldrop-Mierlo heeft de raad een brief geschreven waarin zij de raad vraagt om hulp. Het verzoek is dat de raad een brief te stuurt aan de kabinetsformateur. De DGG vindt het een prima idee om een brief aan de kabinetsformateur te sturen met daarin een oproep om de verhuurdersheffing te schrappen. Verlaging van die heffing is voor ons eigenlijk niet eens een optie...

lees meer

Alleen deelname aan het zonnepanelen als alle aspecten duidelijk zijn en voordeel opleveren voor de inwoners en het milieu.31 mei 2017

Het college van B&W stelt voor om als gemeente deel te nemen aan het Zonnepanelen project Zuidoost Brabant. Dit voorstel houdt in dat inwoners van onze gemeente geld kunnen lenen bij de gemeente om zonnepanelen op hun dak te leggen. Indien men dat wil kan het hele proces van voor tot achteren uit handen genomen...

lees meer

De beheersverordening voorkomt extra werk en extra kosten30 mei 2017

De DGG vindt het belangrijk om aan de wettelijke verplichtingen te blijven voldoen m.b.t. de houdbaarheidsdatum van bestemmingsplannen. Hierdoor is er geen financieel risico bij het innen van legeskosten bij bouwaanvragen en blijven we controle houden op de inrichting van onze gemeente. Op dit moment zijn een aantal bestemmingplannen aan het einde van hun geldigheidsduur. Omdat...

lees meer

Het belang van de kinderen staat voorop. DGG niet akkoord met Collegevoorstel VVE.30 mei 2017

In de raadsvergadering van 15 mei is een amendement dat ingediend was door DGG, D66 en GroenLinks verworpen en is het voorstel van het college met betrekking tot de inrichting van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangenomen. De DGG was tegen het college voorstel vandaar dat wij het amendement mede ingediend hebben. In de discussie over het voorstel VVE werden in de ogen van de DGG feiten en veronderstellingen door elkaar heen gehaald waardoor...

lees meer

DGG terughoudend bij volgende stappen Renescience.30 mei 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om CURE toestemming te geven om in de joint venture met Dong Energy te stappen ter voorbereiding van de bouw van een grote renescience fabriek. Een aantal maanden gelden heeft de raad een amendement aangenomen waarin een aantal eisen en voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden voordat CUR met Dong in zee mag gaan. De DGG is van mening het...

lees meer

Henk Dielis: Huisvesting maatschappelijke organisaties Braakhuizen-Zuid15 april 2017

Afgelopen maandag 10 april werd de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken aangaande de huisvesting van de verschillende maatschappelijke organisaties op Braakhuizen-Zuid. Een stand van zaken die meer vragen oproept dan antwoorden geeft; maar wat erger is: nog meer onrust veroorzaakt. De wethouder noemde in zijn...

lees meer uw mening

Vroeg en voorschoolse educatie. Moet dat zonder peuterspeelzalen?31 maart 2017

Het college voorstel voor nieuw beleid voor vroeg en voorschoolse educatie (VVE) roept dubbele gevoelens op en is niet zo helder als het lijkt. De aanleiding om iets te veranderen wordt er niet in verwoord. Welk probleem willen we eigenlijk oplossen? Zijn we nou aan het veranderen om het veranderen of is er ook nog meerwaarde? We hebben een goed functionerende stichting Peuterspeelzalen...

lees meer

Haal alle korrels weg!31 maart 2017

Op 19 december 2016 nam de raad een unaniem een motie aan over de rubber korrels op kunstgrasvelden. Dit omdat er na een uitzending van Zembla onrust was ontstaan bij gebruikers van de velden en bij ouders van de kinderen die op zulke velden spelen. De korrels zouden namelijk mogelijk giftig kunnen zijn. Het RIVM zou dit gaan onderzoeken. Later bleek uit het onderzoek door het...

lees meer

De volgende stap Renescience pas als aan de voorwaarden is voldaan31 maart 2017

CURE is het samenwerkingsverband tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het inzamelen van afval. CURE wil samen met Dong Energy een fabriek bouwen om het afval te verwerken volgens een nieuwe methode. Men verwacht dat met deze nieuwe methode (natte nascheiding) het overgrote deel van het afval omgezet kan worden in producten die opnieuw te gebruiken zijn. De inwoners zouden hun afval niet meer hoeven te scheiden en alles zou weer in...

lees meer

Aanvullend krediet herinrichting Korte Kerkstraat28 maart 2017

In het voorstel voor de Korte Kerkstraat wordt gevraagd om een aanvullend krediet ten behoeve van de inrichting van het openbaar gebied Korte Kerkstraat en een gedeelte Bogardeind. Er wordt extra krediet gevraagd omdat de plannen na de inspraak duurder uitvallen dan begroot. De DGG juicht het enorm toe dat ook deze fase van start gaat en met name de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen....

lees meer

Frans Stravers: Geldrop-Mierlo; de eigenheid van de kernen moet blijven!27 maart 2017

Sinds ik in de raad zit heb ik al diverse herindelingdiscussies meegemaakt. Telkens weer moeten gemeenten groter worden. Het gaat dan altijd om bestuurlijke aangelegenheden of over geld. Nooit wordt de vraag gesteld wat het betekent voor de afstand tot de inwoners. Nooit wordt de vraag gesteld wat het doet voor de eigenheid en identiteit...

lees meer

Multifunctionele vergaderlocatie moet synergie opleveren.12 maart 2017

De DGG heeft lang getwijfeld over de bouw van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie bij het gemeentehuis. Het bouwen van een dergelijk vergaderlocatie is een grote investering. Bovendien gaat de gemeenteraad weg uit Hofdael als de vergaderlocatie wordt gerealiseerd. Daar moet je dus goed over nadenken. Daarom heeft de DGG bij de laatste behandeling van dit onderwerp gevraagd om een goede doorberekening en om een nader uitwerking van een aantal varianten. Nu dat...

lees meer

Frits van den Einden: Tradities waar blijven ze?11 februari 2017

In het verleden waren er in elk gehucht, dorp of stad wel een aantal tradities die te maken hadden met geloof, gewoontes, sportbeoefening of uit overlevering. We denken dan misschien meteen aan processies binnen het geloof, oogstfeesten, een viering of gewoon een gebruik dat al jaren lang plaatsvindt. Maar de simpelste dingen zoals kaarsjes uitblazen op je verjaardag, oliebollen bakken op oudejaarsdag, beschuit met...

lees meer

Een jongerenraad in Geldrop-Mierlo is een goed idee.11 februari 2017

De DGG vindt het voorstel om een jongerenraad te starten een goed idee. Er moeten wel heldere afspraken gemaakt worden over de taak en rol van de jongerenraad. In het verleden zijn er jongerenpanels geweest en onder anderen omdat de afspraken of functie, taak en rol van deze panels vooraf niet helder vastgesteld waren, liepen de leden van het jongerenpanel tegen...

lees meer

Pand tijdelijk dichtgetimmerd. Mogelijk komt er een Lidl aan de Wielewaal.11 februari 2017

De DGG heeft diverse vragen gekregen over de dichtgetimmerde winkels aan de Wielewaal. Veel omwonenden vinden het geen gezicht. En zo het lijkt wel of de wijk aan het verloederen is. Men is benieuwd naar de toekomst van dit gebied. Onlangs heeft het college van B&W meer uitleg gegeven over de situatie aan de Wielewaal. Het winkelcentrum Wielewaal (inclusief bovenwoningen) is eigendom van Wooninc. Wooninc wil het complete...

lees meer

Hondenpoep en kattenoverlast18 januari 2017

Als de fractie van de DGG op pad gaat en met inwoners van onze gemeente praat dan krijgen we het vroeg of laat altijd over de overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Men vindt dan dat de handhaving beter moet want nu kun je het beste je hond buiten kantoortijden uitlaten want dan zie je de handhavers van de gemeente zeker niet,...

lees meer

Armoedebeleid: meer geld voor welzijnsactiviteiten17 januari 2017

In de Leefkamer van 17 januari stond het rapport over het armoedebeleid in onze gemeente op de agenda. Op de vraag van de DGG of het mogelijk is om de € 100,--, die beschikbaar zijn voor deelname aan welzijnsactiviteiten, te verhogen naar € 200,-- kregen we een ontkennend antwoord. Staatssecretaris Kleinsma heeft echter voor elke gemeente € 100.000,-- klaarliggen om dit wel mogelijk te maken.  De wethouder gaat dit uitzoeken. Wordt vervolgd….

lees meer

Inspraak bij elke voorstel1 januari 2017

Inspraak bij elke voorstel De DGG ziet de gemeenteraad als de eerstelijns politiek. Het dichtst bij de burger en daardoor goed in staat om te weten van dingen zijn die de burgers belangrijk vinden. Het betrekken van de burger bij de politiek, het betrouwbaar maken van de politiek. Het kijken door de ogen van de burger zijn zaken die voorop moeten komen...

lees meer uw mening

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente!1 januari 2017

De DGG laat zich inspireren door wat er leeft in onze gemeente! De DGG fractie heeft de afgelopen vier jaar een belangrijk deel haar tijd en inkomsten besteed aan het informeren van de burgers om nadrukkelijk verantwoording af te leggen als volksvertegenwoordiger. De DGG heeft regelmatig gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in onze gemeente om de inwoners te informeren over wat er...

lees meer uw mening

Thuis zijn en zich thuis voelen: woonomgeving en wijkontwikkelingsplannen1 januari 2017

In de ogen van de DGG zou Geldrop-Mierlo moeten bestaan uit sterke en gezonde wijken, buurten en straten. Gebiedsgericht werken moet het uitgangspunt zijn om alle wijken sterk en gezond te houden. Vanuit een brede blik, waarin economische, maatschappelijke, ruimtelijke en veiligheidsaspecten integraal worden meegewogen, werken in de wijken alle betrokkenen samen. De insteek van de gemeente moet zijn, dat zij ruimte geeft voor initiatief en, daar waar nodig,...

lees meer uw mening

Jonkvrouw: Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg1 januari 2001

Reactie van de DGG op de zienswijze van de inwoners van de Losweg Het nieuwbouw plan de Jonkvrouw en de daarmee gepaarde veranderingen in de wijk Zesgehuchten heeft al geruime tijd de aandacht van de DGG. Eind november 2017 hebben we vragen gesteld over een aantal onderwerpen die ook in de zienswijze van de bewoners van de Losweg worden aangekaart. Eind december hebben we...

lees meer uw mening

Wonen en wijkontwikkeling.0 0000

De DGG stelt wonen centraal voor beide dorpskernen. De inwoners van Geldrop en Mierlo moeten zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen. Een belangrijk speerpunt van beleid voor de komende vier jaar is de verdere ontwikkeling van de woonomgeving. De DGG wil de woonomgeving veiliger en aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tevens wil de DGG de eigen verantwoordelijkheid van...

lees meer uw mening

Voorzieningen in de wijken verbeteren0 0000

DGG is altijd voorstander geweest voor kleine winkels en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn. Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de burgers mobiel te houden maar ook...

lees meer uw mening

Inrichting van de woonomgeving0 0000

Bij de inrichting van de leefomgeving (staten, wegen, pleinen, groenvoorziening, speelplekken) dient het aspect veiligheid nadrukkelijk te worden meegenomen. Het gaat dan niet alleen over veilige speeltoestellen en veilige en overzichtelijke verkeerssituaties, maar ook om de sociale veiligheid. De inrichting moet bijdragen aan het verhogen van de veiligheid op al deze aspecten. De DGG is voorstander van het zogenaamde 30-km-beleid in de wijken. De laatste jaren hebben...

lees meer uw mening

Onderwijs in onze gemeente0 0000

Onderwijs is zeer belangrijk in onze gemeente. Het gaat om onze jeugd, onze toekomst. DGG is voor goed en degelijk onderwijst ingebed in de samenleving. Om goed onderwijs in onze gemeente te realiseren is het van belang dat alle instanties op het gebied van het onderwijs goed samenwerken. Dat de samenwerking binnen het basisonderwijs in Geldrop-Mierlo...

lees meer uw mening

Onderwijs en de brede school0 0000

De gemeente moet initiatieven naar het onderwijs gaan ondernemen, die leiden tot een brede samenwerking met allerlei instanties, die raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de wijk. De basisschool moet onderdeel uitmaken van het centrum van een wijk. Om een brede school te zijn is het dan niet voldoende huisvesting te bieden aan een peuterspeelzaal en een kinderdagopvang....

lees meer uw mening

Sociale weerbaarheid en veiligheid in en rond de school0 0000

In onze gemeente hebben we naast een goed gespreid aantal basisscholen, één school voor voortgezet onderwijs. Ten aanzien van de huisvesting van het onderwijs is de gemeente een doorgeefluik van de centrale overheid. De gemeente krijgt gelden voor de bouw en het bouwkundig onderhoud van scholen. Om tot een goede uitvoering van deze taak te komen is het noodzakelijk om een huisvestingsplan voor scholen te hebben. Dit betekent in de ogen van de DGG...

lees meer uw mening

Door te investeren in onderwijs ontwikkelen we onze gemeente0 0000

De kracht van de Brainport regio Eindhoven ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei en daarmee de groei van onze gemeente. DGG is voor het beste onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen. De gemeente moet daarom onderwijs de kwaliteit en aandacht geven die het...

lees meer uw mening

Beleid samen met de inwoners0 0000

De gemeenteraad stelt een elke 4 jaar een beleidsprogramma vast. In dit programma legt de raad concreet vast waaraan zij wil werken. Het college krijgt de opdracht om dit programma uit te voeren. Via periodieke rapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang. In de komende jaren wil de DGG een meer resultaatgerichte aanpak van zaken. Er moet meer gekeken worden naar mogelijkheden dan naar belemmeringen. Tevens dienen er...

lees meer uw mening

Dynamisering van de begroting0 0000

Op het gebied van de gemeentelijke financiën heeft de DGG sterk gepleit voor een zogenaamde dynamische begroting. Dit wil zeggen dat je het geld voor bepaalde projecten ook daadwerkelijk afschrijft in het jaar dat het wordt betaald. Vele projecten hebben immers een looptijd van meerdere jaren. Als je dan het geld in...

lees meer uw mening

Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar de gemeente zijn geld aan besteed.0 0000

Telkenmale aan het einde van het jaar tonnen overschot hebben, terwijl er bij de begroting op duizend euro bezuinigd moet worden is onverteerbaar. Veel van de onduidelijkheid in de begroting komt voort uit het schuiven met de reserves. Dit proces moet veel transparanter worden. Sparen als je geld over hebt en uitgeven als het nodig is. Ook moeten we bezuinigingen...

lees meer uw mening

Financiële positie van de gemeente0 0000

De komende jaren zal de financiële positie van de gemeente nog de nodige aandacht vragen. Met name de kosten voor de zorg en de participatiewet zullen een zware last op de begroting gaan vormen. We moeten daarom kritisch kijken naar alle uitgaven in de komende jaren. De DGG is voorstander van een degelijke begroting die meerjaren...

lees meer uw mening

Onderhoud leefomgeving0 0000

Ten aanzien van onderhoud en renovatie van de woonomgeving dienen de inwoners van onze gemeente inzicht te hebben in de planning van de uitvoering, zodat zij weten wanneer hun omgeving (straten en plantsoenen) na inspraak aan de beurt komt voor onder onderhoud en renovatie. Op dit gebied kan de inspraak en informatievoorziening nog...

lees meer uw mening

Bereikbaarheid en Verkeer0 0000

Ten aanzien van het hoofdwegennet is de DGG voor maatregelen die er toe leiden dat de bestaande hoofdwegen beter benut kunnen worden. Zo is de DGG voorstander van de verdere verbreding van de A67 tot voorbij de afrit Geldrop om zo sluipverkeer verder te voorkomen. Naar de mening van de DGG moet het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt te worden door meer lijnen tegen lagere tarieven te laten rijden. De DGG blijft voorstander van fijnmazig...

lees meer uw mening

Lokaal openbaar vervoer0 0000

Het openbaar vervoer krimpt steeds verder. Op dit moment zijn de vervoersbewegingen met name gericht om van plaats naar plaats te komen. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is het nagenoeg niet mogelijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hierdoor is het voor mensen, die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, steeds moeilijker om bijvoorbeeld vanuit huis naar het station te reizen of naar het centrum. Lokaal openbaar vervoer is hiervoor de oplossing. Er is een aantal jaar...

lees meer uw mening

Veiligheid en handhaving in onze gemeente0 0000

Alle vormen van overlast behoren op de agenda te staan. Kijkend naar de wijze waarop de reguliere politie als gevolg van landelijk beleid haar werkt verricht, lijkt het niet langer voor de hand te liggen om het probleem van de veiligheid en vrijheid in de directe woonomgeving, volledig op het bord van de politie te laten liggen. Het is tijd om, als gemeente, zelf actie te ondernemen. Met de komst van de veiligheidsregio is onze...

lees meer uw mening

Hondenpoep en kattenoverlast0 0000

Binnen onze gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Ook hier moet de handhaving beter. Ook buiten de gewone kantoortijden moet hier gehandhaafd worden. De DGG waakt ervoor dat de hondenbelasting puur een doelbelasting blijft en niet hoger is dan de kosten voor het handhaven van de regels en het opruimen van de hondenpoep. Het standpunt van de DGG is nog steeds dat de hondenbezitters...

lees meer uw mening

Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren en positieve jongerencultuur0 0000

Ook voor jeugd en jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, speelvoorzieningen, sportclubs etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jeugd en jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de...

lees meer uw mening

Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving0 0000

De overheveling van de ABWZ naar de WMO heeft een kanteling veroorzaakt in de manier waarop de gemeente naar de voorzieningen moet kijken. Er moet meer geïnvesteerd in collectieve voorzieningen, die er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen functioneren, waardoor er minder zorg nodig is. Daarnaast...

lees meer uw mening

Subsidies en accommodaties0 0000

De DGG is van mening dat de verenigingen en instellingen in de gemeente Geldrop-Mierlo op een voldoende wijze gesubsidieerd moeten worden, zodat deelname aan de activiteiten van deze verenigingen en instellingen voor iedereen mogelijk blijft. Ook voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zijn van mening dat er een goed en doorzichtig subsidiesysteem moet zijn, waarbij de activiteiten en het belang van de verenigingen...

lees meer uw mening

Nieuw college presenteert Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 “Trots op nieuwe ontwikkelingen”.0 0000

lees meer